Wat cybersecurity betreft pleiten de CIO's en hun teams voor een duidelijke visie en richting. In die context is het volgens Beltug cruciaal om de brug te maken naar de raad van bestuur. 'Cybersecurity vereist ook dat het risicobeheer op het hoogste niveau binnen de organisatie op een andere manier wordt aangepakt', klinkt het bij de vereniging. Tegelijk scoort ook de prioriteit 'user awareness' hoog, omdat alle werknemers betrokken (zouden moeten) zijn bij cyberbeveiliging.

De Beltug-leden vragen op dit vlak concrete initiatieven. Een samenwerking tussen de vereniging en het Center for Cyber Security, de nationale autoriteit onder het gezag van de eerste minister, staat intussen in de steigers.

Beleid rond data cruciaal

Uit het Priorities Compass blijkt verder dat de leden zeer goed het potentieel van hun data beseffen. Maar ze zijn zich evenzeer bewust van de complexiteit die daarmee samenhangt: de data moeten van hoge kwaliteit zijn, zorgvuldig beheerd worden, in een doordachte architectuur worden ondergebracht en over een efficiënte en veilige infrastructuur lopen. Dat leidt tot een hele reeks vragen, zoals: welke data hebben we? Wie mag en moet er toegang toe krijgen? En hoe kunnen we onze data veilig delen met andere partijen?

Een bijkomende uitdaging is dat het hele bedrijf ingeschakeld moet worden om het potentieel van data te kunnen benutten. 'Het is een ware omschakeling naar een datamindset, ruimer dan één persoon of één team, die moet leiden tot een datagedreven organisatie', vat Beltug het samen.

Veel vraagtekens rond cloud

Een prioriteit die al jaren terugkeert is de overstap naar cloudtoepassingen. Hoe bouw je de juiste strategie uit voor de toekomstige IT-architectuur? Welke applicaties verhuis je als organisatie naar de cloud en welke zaken behoud je lokaal? Het blijven moeilijke vragen.

Daarnaast heeft de beslissing met welke cloudprovider(s) een bedrijf samenwerkt, belangrijke implicaties voor de toekomstige groei en de mogelijkheden voor gebruikers. Wat Beltug al jaren aankaart, blijft een bezorgdheid: de afhankelijkheid van een beperkt aantal grote cloudspelers en het risico van een vendor lock-in.

Danielle Jacobs, CEO van Beltug: 'Complexe contracten en weinig transparante licentiemodellen maken het voor de IT-beslissers moeilijk om de kosten in te schatten en om het beheer van hun software te optimaliseren. Het zal niet verbazen dat we veel vragen krijgen over te verwachten prijsstijgingen van cloudcontracten en IT-sourcing, als gevolg van de inflatie en stijgende energiekosten'.

Andere prioriteiten

• Nu de veilingen voor de 5G-netwerken achter de rug zijn, willen bedrijven de plannen van de telecomoperatoren kennen. In de prioriteiten van de infrastructuur- en telecomverantwoordelijken is dit een topprioriteit.

• Sustainable procurement: voor software-aankopers is duurzaam inkopen een belangrijke prioriteit. Enerzijds zijn er uitdagingen in het kader van de duurzaamheidsstrategie die vele bedrijven aangaan, anderzijds treedt de volgende jaren de nieuwe Europese regelgeving in voege rond ESG-rapportering (Environmental, Social and Governance-criteria). Daarbij is er een duidelijke link met digitalisering en energieverbruik, cybersecurity, privacy, et cetera.

• Tot slot valt de groeiende nood op aan informatie over bestaande en komende wetgeving. GDPR is al langer van kracht, maar blijft voor veel vragen zorgen. Daarnaast is er nieuwe EU-regelgeving op komst rond AI en data.

Het Beltug Priority Compass 2022., Beltug
Het Beltug Priority Compass 2022. © Beltug
Wat cybersecurity betreft pleiten de CIO's en hun teams voor een duidelijke visie en richting. In die context is het volgens Beltug cruciaal om de brug te maken naar de raad van bestuur. 'Cybersecurity vereist ook dat het risicobeheer op het hoogste niveau binnen de organisatie op een andere manier wordt aangepakt', klinkt het bij de vereniging. Tegelijk scoort ook de prioriteit 'user awareness' hoog, omdat alle werknemers betrokken (zouden moeten) zijn bij cyberbeveiliging.De Beltug-leden vragen op dit vlak concrete initiatieven. Een samenwerking tussen de vereniging en het Center for Cyber Security, de nationale autoriteit onder het gezag van de eerste minister, staat intussen in de steigers.Uit het Priorities Compass blijkt verder dat de leden zeer goed het potentieel van hun data beseffen. Maar ze zijn zich evenzeer bewust van de complexiteit die daarmee samenhangt: de data moeten van hoge kwaliteit zijn, zorgvuldig beheerd worden, in een doordachte architectuur worden ondergebracht en over een efficiënte en veilige infrastructuur lopen. Dat leidt tot een hele reeks vragen, zoals: welke data hebben we? Wie mag en moet er toegang toe krijgen? En hoe kunnen we onze data veilig delen met andere partijen?Een bijkomende uitdaging is dat het hele bedrijf ingeschakeld moet worden om het potentieel van data te kunnen benutten. 'Het is een ware omschakeling naar een datamindset, ruimer dan één persoon of één team, die moet leiden tot een datagedreven organisatie', vat Beltug het samen.Een prioriteit die al jaren terugkeert is de overstap naar cloudtoepassingen. Hoe bouw je de juiste strategie uit voor de toekomstige IT-architectuur? Welke applicaties verhuis je als organisatie naar de cloud en welke zaken behoud je lokaal? Het blijven moeilijke vragen.Daarnaast heeft de beslissing met welke cloudprovider(s) een bedrijf samenwerkt, belangrijke implicaties voor de toekomstige groei en de mogelijkheden voor gebruikers. Wat Beltug al jaren aankaart, blijft een bezorgdheid: de afhankelijkheid van een beperkt aantal grote cloudspelers en het risico van een vendor lock-in.Danielle Jacobs, CEO van Beltug: 'Complexe contracten en weinig transparante licentiemodellen maken het voor de IT-beslissers moeilijk om de kosten in te schatten en om het beheer van hun software te optimaliseren. Het zal niet verbazen dat we veel vragen krijgen over te verwachten prijsstijgingen van cloudcontracten en IT-sourcing, als gevolg van de inflatie en stijgende energiekosten'.• Nu de veilingen voor de 5G-netwerken achter de rug zijn, willen bedrijven de plannen van de telecomoperatoren kennen. In de prioriteiten van de infrastructuur- en telecomverantwoordelijken is dit een topprioriteit.• Sustainable procurement: voor software-aankopers is duurzaam inkopen een belangrijke prioriteit. Enerzijds zijn er uitdagingen in het kader van de duurzaamheidsstrategie die vele bedrijven aangaan, anderzijds treedt de volgende jaren de nieuwe Europese regelgeving in voege rond ESG-rapportering (Environmental, Social and Governance-criteria). Daarbij is er een duidelijke link met digitalisering en energieverbruik, cybersecurity, privacy, et cetera.• Tot slot valt de groeiende nood op aan informatie over bestaande en komende wetgeving. GDPR is al langer van kracht, maar blijft voor veel vragen zorgen. Daarnaast is er nieuwe EU-regelgeving op komst rond AI en data.