Het gaat zowel om de lokale, regionale als federale niveaus. Voor Vlaanderen is e-facturatie vanaf 1 januari 2017 verplicht. Voor de Federale, Vlaamse, Waalse, Brusselse en de lokale overheden is er nog geen datum vastgesteld. Op federaal vlak er vanaf 1 januari 2016 al wel de mogelijkheid om dit elektronisch te doen, maar nog geen verplichting.

"Dat maakt het moeilijk om concrete plannen te maken voor bedrijven die leveren en factureren aan overheden", zegt Danielle Jacobs, directeur van Beltug. "Onze leden stellen zich ook de vraag wat ze -tegen wanneer en tegen welke prijs- mogen verwachten van de softwareleveranciers in deze context."

Beltug juicht het toe dat de papierberg wordt aangepakt en dat er de intentie is om één platform en één standaard te gebruiken doorheen alle overheden. Maar het hoopt wel op meer duidelijkheid en aandacht voor de bekommernissen van de bedrijven die aan de overheid factureren. Zo is er nood aan informatie over de exacte voorwaarden. Maar hoopt het ook dat de verschillende overheden zo veel mogelijk gelijktijdig de stappen ondernemen.

De ondernemers zelf blijven intussen afwachtend. Uit een steekproef van de technologievereniging bij zestig bedrijven blijkt dat de helft nog niet bezig is met de materie, of zelfs niet op de hoogte is van de toekomstige verplichting. 45% is van plan een geautomatiseerd e-facturatieproject te plannen. Onder de bedrijven die leveren aan de overheid heeft een vijfde van de respondenten nog geen concrete plannen.

Het gaat zowel om de lokale, regionale als federale niveaus. Voor Vlaanderen is e-facturatie vanaf 1 januari 2017 verplicht. Voor de Federale, Vlaamse, Waalse, Brusselse en de lokale overheden is er nog geen datum vastgesteld. Op federaal vlak er vanaf 1 januari 2016 al wel de mogelijkheid om dit elektronisch te doen, maar nog geen verplichting."Dat maakt het moeilijk om concrete plannen te maken voor bedrijven die leveren en factureren aan overheden", zegt Danielle Jacobs, directeur van Beltug. "Onze leden stellen zich ook de vraag wat ze -tegen wanneer en tegen welke prijs- mogen verwachten van de softwareleveranciers in deze context."Beltug juicht het toe dat de papierberg wordt aangepakt en dat er de intentie is om één platform en één standaard te gebruiken doorheen alle overheden. Maar het hoopt wel op meer duidelijkheid en aandacht voor de bekommernissen van de bedrijven die aan de overheid factureren. Zo is er nood aan informatie over de exacte voorwaarden. Maar hoopt het ook dat de verschillende overheden zo veel mogelijk gelijktijdig de stappen ondernemen.De ondernemers zelf blijven intussen afwachtend. Uit een steekproef van de technologievereniging bij zestig bedrijven blijkt dat de helft nog niet bezig is met de materie, of zelfs niet op de hoogte is van de toekomstige verplichting. 45% is van plan een geautomatiseerd e-facturatieproject te plannen. Onder de bedrijven die leveren aan de overheid heeft een vijfde van de respondenten nog geen concrete plannen.