Volgens het onderzoek - dat werd uitgevoerd in de Verenigde Staten, negen landen in de EMEA-regio en Zuid-Afrika onder ruim 1.000 datacentermanagers - heeft 59 procent van de bedrijven SLA's geïntroduceerd. In de Benelux is dat slechts 47 procent.De belangrijkste redenen voor het gebruik van SLA's waren volgens de ondervraagde managers het vergroten van efficiëntie en kostenverlaging. De opgestelde SLA's omvatten voornamelijk verwerkingsprestaties (37 procent), systeembeschikbaarheid (35 procent) en restore-tijden na een storing (29 procent). In de Benelux wordt het meeste belang gehecht aan de systeembeschikbaarheid als percentage van de up-time. 34 procent van de onderzochte bedrijven in de Benelux zei systeembeschikbaarheid in de SLA's op te nemen, 18 procent neemt de restore-tijd na een storing op in een SLA en 16 procent neemt verwerkingsprestaties op. De helft van de bedrijven (50 procent) in de Benelux verklaart echter helemaal geen service-element in de SLA's te hebben opgenomen.Opvallend is ook dat in de Benelux 48 procent van de managers buiten de IT-afdeling de IT-rapporten niet gebruikt of niet weet hoe de informatie te interpreteren om de kosten te drukken. Uit het onderzoek zou blijken dat een gebrek aan draagvlak voor SLA's hieraan ten grondslag kan liggen. Bij 14 procent van de onderzochte bedrijven in de Benelux zijn managers niet betrokken bij het definiëren van SLA's voor hun afdeling, terwijl 21 procent aangeeft hiervoor nagenoeg geen informatie te hebben geleverd. Het niet-behalen van de afspraken in SLA's levert in de Benelux echter geen dreiging op voor IT-managers: maar liefst 21 procent van de ondervraagde IT-managers in de Benelux geeft aan dat er geen consequenties zijn verbonden aan het niet behalen van een SLA.

Volgens het onderzoek - dat werd uitgevoerd in de Verenigde Staten, negen landen in de EMEA-regio en Zuid-Afrika onder ruim 1.000 datacentermanagers - heeft 59 procent van de bedrijven SLA's geïntroduceerd. In de Benelux is dat slechts 47 procent.De belangrijkste redenen voor het gebruik van SLA's waren volgens de ondervraagde managers het vergroten van efficiëntie en kostenverlaging. De opgestelde SLA's omvatten voornamelijk verwerkingsprestaties (37 procent), systeembeschikbaarheid (35 procent) en restore-tijden na een storing (29 procent). In de Benelux wordt het meeste belang gehecht aan de systeembeschikbaarheid als percentage van de up-time. 34 procent van de onderzochte bedrijven in de Benelux zei systeembeschikbaarheid in de SLA's op te nemen, 18 procent neemt de restore-tijd na een storing op in een SLA en 16 procent neemt verwerkingsprestaties op. De helft van de bedrijven (50 procent) in de Benelux verklaart echter helemaal geen service-element in de SLA's te hebben opgenomen.Opvallend is ook dat in de Benelux 48 procent van de managers buiten de IT-afdeling de IT-rapporten niet gebruikt of niet weet hoe de informatie te interpreteren om de kosten te drukken. Uit het onderzoek zou blijken dat een gebrek aan draagvlak voor SLA's hieraan ten grondslag kan liggen. Bij 14 procent van de onderzochte bedrijven in de Benelux zijn managers niet betrokken bij het definiëren van SLA's voor hun afdeling, terwijl 21 procent aangeeft hiervoor nagenoeg geen informatie te hebben geleverd. Het niet-behalen van de afspraken in SLA's levert in de Benelux echter geen dreiging op voor IT-managers: maar liefst 21 procent van de ondervraagde IT-managers in de Benelux geeft aan dat er geen consequenties zijn verbonden aan het niet behalen van een SLA.