Het Platform Telecom Operators & Service Providers heeft Benoît Scheen, ceo van Mobistar, als nieuwe voorzitter aangewezen. Ondervoorzitter wordt Tanuja Randery, ceo van Colt Telecom. Zo is ook het evenwicht tussen vast en mobiel in de Raad van Bestuur gegarandeerd.

Uit de laatste cijfers die het Platform bij de leden heeft verzameld, blijkt dat ze samen bijna 6000 mensen in dienst hebben en in 2007 goed waren voor bijna 600 miljoen euro investeringen. Samen investeerden zij in 2007 nog altijd iets meer dan Belgacom in verhouding tot hun omzet. De leden van het Platform realiseerden in 2007 een omzet van om en bij de 4 miljard euro. Tussen 2006 en 2007 werd wel de laagste groei sinds 1997 opgetekend.

Deze groeivertraging toont samen met de vaststelling van de Europese Commissie in haar voortgangsrapport over de versterking van de positie van Belgacom in de vaste spraaktelefoniemarkt, aan dat het Belgisch telecomlandschap nog niet voldoende concurrentieel is. Het Platform wil daar een belangrijke rol in spelen.

Prioritair aandachtspunt dit jaar wordt "Next Generation Networks" (NGN). Het Platform wil dat de migratie naar 'all IP' niet bruusk verloopt, dat er als gevolg hiervan geen hogere terminatietarieven ontstaan, en vraagt onder meer ook dat er dringend werk gemaakt wordt van meer transparantie over de evolutie van het NGN van Belgacom. Het Platform ijvert ook voor een efficiënte en niet discriminatoire toegang tot de diensten van Belgacom en een systeem waarbij de migratiekosten worden gedragen door Belgacom. Verder wil het platform ook garanties op het openhouden van een deel van de centrales, minstens tijdens een overgangsperiode van 10 jaar.De leden van het Platform roepen de regulator en Vincent van Quickenborne, de nieuwe minister bevoegd voor Telecommunicatie, op om werk te maken van een gezonde en concurrentiële telecommarkt.

Het Platform Telecom Operators & Service Providers heeft Benoît Scheen, ceo van Mobistar, als nieuwe voorzitter aangewezen. Ondervoorzitter wordt Tanuja Randery, ceo van Colt Telecom. Zo is ook het evenwicht tussen vast en mobiel in de Raad van Bestuur gegarandeerd. Uit de laatste cijfers die het Platform bij de leden heeft verzameld, blijkt dat ze samen bijna 6000 mensen in dienst hebben en in 2007 goed waren voor bijna 600 miljoen euro investeringen. Samen investeerden zij in 2007 nog altijd iets meer dan Belgacom in verhouding tot hun omzet. De leden van het Platform realiseerden in 2007 een omzet van om en bij de 4 miljard euro. Tussen 2006 en 2007 werd wel de laagste groei sinds 1997 opgetekend. Deze groeivertraging toont samen met de vaststelling van de Europese Commissie in haar voortgangsrapport over de versterking van de positie van Belgacom in de vaste spraaktelefoniemarkt, aan dat het Belgisch telecomlandschap nog niet voldoende concurrentieel is. Het Platform wil daar een belangrijke rol in spelen. Prioritair aandachtspunt dit jaar wordt "Next Generation Networks" (NGN). Het Platform wil dat de migratie naar 'all IP' niet bruusk verloopt, dat er als gevolg hiervan geen hogere terminatietarieven ontstaan, en vraagt onder meer ook dat er dringend werk gemaakt wordt van meer transparantie over de evolutie van het NGN van Belgacom. Het Platform ijvert ook voor een efficiënte en niet discriminatoire toegang tot de diensten van Belgacom en een systeem waarbij de migratiekosten worden gedragen door Belgacom. Verder wil het platform ook garanties op het openhouden van een deel van de centrales, minstens tijdens een overgangsperiode van 10 jaar.De leden van het Platform roepen de regulator en Vincent van Quickenborne, de nieuwe minister bevoegd voor Telecommunicatie, op om werk te maken van een gezonde en concurrentiële telecommarkt.