Sinds 1 januari 1966 verwerft en bewaart de Koninklijke Bibliotheek van België alle publicaties die verschijnen op het Belgisch grondgebied en alle publicaties die worden uitgegeven door Belgische auteurs in het buitenland. Het gaat om boeken en tijdschriften, maar ook om dagbladen, jaarverslagen, overheidspublicaties, bibliofiele uitgaven, proefschriften, kinderboeken, stripverhalen, enzovoort. De wet op het wettelijk depot zorgt er op die manier voor dat dit culturele erfgoed voor de toekomstige generaties blijft bewaard. Door de voortschrijdende technologie was die wetgeving echter achterhaald geworden.

Voortaan moeten álle digitale publicaties, ongeacht hun drager of vorm, worden gedeponeerd bij de Koninklijke Bibliotheek van België. De enige uitzonderingen hierop vormen cinematografische procedés en online publicaties die privégegevens bevatten of toegankelijk zijn voor een beperkte groep van personen met behulp van een gebruiksnaam en een wachtwoord (bijvoorbeeld een blog, een extranet of een individueel account van een sociaal netwerk).

De concrete uitwerking van de wetswijziging wordt in de loop van de komende maanden vertaald in een Koninklijk Besluit. Intussen ontwikkelt de Koninklijke Bibliotheek een nieuwe module voor de deponering, zodat auteurs en uitgevers hun digitale publicaties snel en efficiënt zullen kunnen indienen.

Sinds 1 januari 1966 verwerft en bewaart de Koninklijke Bibliotheek van België alle publicaties die verschijnen op het Belgisch grondgebied en alle publicaties die worden uitgegeven door Belgische auteurs in het buitenland. Het gaat om boeken en tijdschriften, maar ook om dagbladen, jaarverslagen, overheidspublicaties, bibliofiele uitgaven, proefschriften, kinderboeken, stripverhalen, enzovoort. De wet op het wettelijk depot zorgt er op die manier voor dat dit culturele erfgoed voor de toekomstige generaties blijft bewaard. Door de voortschrijdende technologie was die wetgeving echter achterhaald geworden.Voortaan moeten álle digitale publicaties, ongeacht hun drager of vorm, worden gedeponeerd bij de Koninklijke Bibliotheek van België. De enige uitzonderingen hierop vormen cinematografische procedés en online publicaties die privégegevens bevatten of toegankelijk zijn voor een beperkte groep van personen met behulp van een gebruiksnaam en een wachtwoord (bijvoorbeeld een blog, een extranet of een individueel account van een sociaal netwerk). De concrete uitwerking van de wetswijziging wordt in de loop van de komende maanden vertaald in een Koninklijk Besluit. Intussen ontwikkelt de Koninklijke Bibliotheek een nieuwe module voor de deponering, zodat auteurs en uitgevers hun digitale publicaties snel en efficiënt zullen kunnen indienen.