De Brusselse regering heeft het licht op groen gezet voor het elektronisch doorsturen van de beslissingen van de gemeenteraden naar het gewest. Volgens Brussels minister Guy Vanhengel, bevoegd voor informatica, gaat het om een primeur in België.

Gemeenteraadsbeslissingen moeten in een aantal gevallen aan de voogdijoverheid voorgelegd worden voor ze definitief goedgekeurd kunnen worden. Meestal worden de beslissing aangetekend verstuurd naar het Brusselse Gewest, of worden de authentieke stukken door een chauffeur naar de bestemmeling gebracht.

Indien het Brusselse parlement de maatregel in de komende weken goedkeurt, kan deze omslachtige procedure vervangen worden door een elektronische procedure. De burgemeester en gemeentesecretaris kunnen alle beslissingen die aan de voogdijoverheid moeten worden voorgelegd elektronisch ondertekenen met behulp van hun elektronische identiteitskaart. De voogdijoverheid kan de documenten zo gemakkelijker gebruiken en klasseren en archiveren.

Bron: Belga

De Brusselse regering heeft het licht op groen gezet voor het elektronisch doorsturen van de beslissingen van de gemeenteraden naar het gewest. Volgens Brussels minister Guy Vanhengel, bevoegd voor informatica, gaat het om een primeur in België. Gemeenteraadsbeslissingen moeten in een aantal gevallen aan de voogdijoverheid voorgelegd worden voor ze definitief goedgekeurd kunnen worden. Meestal worden de beslissing aangetekend verstuurd naar het Brusselse Gewest, of worden de authentieke stukken door een chauffeur naar de bestemmeling gebracht. Indien het Brusselse parlement de maatregel in de komende weken goedkeurt, kan deze omslachtige procedure vervangen worden door een elektronische procedure. De burgemeester en gemeentesecretaris kunnen alle beslissingen die aan de voogdijoverheid moeten worden voorgelegd elektronisch ondertekenen met behulp van hun elektronische identiteitskaart. De voogdijoverheid kan de documenten zo gemakkelijker gebruiken en klasseren en archiveren. Bron: Belga