De socialistische groep in het Brussels parlement heeft in februari een voorstel van beschikking ingediend om het gebruik van free software in de overheidsinstellingen van het Brussels Gewest te verplichten. Free software betekent in dit geval dat een echt vrij gebruik ervan gewaarborgd wordt, door een vrije toegang tot de broncode en het vrij mogen wijzigen en kopiren. De redenen waarom voor free software geopteerd wordt, beantwoorden aan de klassieke argumenten van de Open Source gemeenschap toegang tot de gegevens voor iedereen, veiligheid en niet onbelangrijk duurzaamheid. Dat laatste aspect komt er als de markt niet langer afhankelijk is van een quasi-monopolist.Het voorstel preciseert niettemin dat free niet noodzakelijk gratis betekent of strijdig met de handelspraktijken. Aangezien de bedrijven die de free softwarepakketten uitgeven niet van een licentierecht op het ontwerp van de programmas kunnen genieten, zullen ze zich op de diensten toespitsen. Het wetsontwerp voorziet ook dat een beroep mag worden gedaan op licentiesoftware ingeval de free oplossingen tekort zouden schieten.HoorzittingenNiemand verzet zich tegen het principe van de free software. De vragen hebben voornamelijk betrekking op de uitvoerbaarheid, aldus Marc Mayn, secretaris van de socialistische groep in het Brusselse Gewest. Dit is meteen het centrale thema van de eerste reeks hoorzittingen, met informatici van het Gewest en het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest. Die zijn in mei van start gegaan bij de Cocof (Commission communautaire francophone). Het Brusselse parlement en de gewestregering hebben beslist om de resultaten van de besprekingen in de Cocof af te wachten alvorens zich op hun beurt uit te spreken. Deze maand wordt een tweede reeks hoorzittingen gepland met universitaire deskundigen. Volgens Marc Mayn is het niet uitgesloten dat ook priv-bedrijven worden gehoord. Volgens de initiatiefnemers van het voorstel zijn de kansen dat het voorstel in de Cocof wordt aangenomen, uiteraard reel De PS mag rekenen op de steun van Ecolo. De christen-democraten nemen geen strikt standpunt in en de liberale fractie ziet voor- en nadelen.

De socialistische groep in het Brussels parlement heeft in februari een voorstel van beschikking ingediend om het gebruik van free software in de overheidsinstellingen van het Brussels Gewest te verplichten. Free software betekent in dit geval dat een echt vrij gebruik ervan gewaarborgd wordt, door een vrije toegang tot de broncode en het vrij mogen wijzigen en kopiren. De redenen waarom voor free software geopteerd wordt, beantwoorden aan de klassieke argumenten van de Open Source gemeenschap toegang tot de gegevens voor iedereen, veiligheid en niet onbelangrijk duurzaamheid. Dat laatste aspect komt er als de markt niet langer afhankelijk is van een quasi-monopolist.Het voorstel preciseert niettemin dat free niet noodzakelijk gratis betekent of strijdig met de handelspraktijken. Aangezien de bedrijven die de free softwarepakketten uitgeven niet van een licentierecht op het ontwerp van de programmas kunnen genieten, zullen ze zich op de diensten toespitsen. Het wetsontwerp voorziet ook dat een beroep mag worden gedaan op licentiesoftware ingeval de free oplossingen tekort zouden schieten.HoorzittingenNiemand verzet zich tegen het principe van de free software. De vragen hebben voornamelijk betrekking op de uitvoerbaarheid, aldus Marc Mayn, secretaris van de socialistische groep in het Brusselse Gewest. Dit is meteen het centrale thema van de eerste reeks hoorzittingen, met informatici van het Gewest en het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest. Die zijn in mei van start gegaan bij de Cocof (Commission communautaire francophone). Het Brusselse parlement en de gewestregering hebben beslist om de resultaten van de besprekingen in de Cocof af te wachten alvorens zich op hun beurt uit te spreken. Deze maand wordt een tweede reeks hoorzittingen gepland met universitaire deskundigen. Volgens Marc Mayn is het niet uitgesloten dat ook priv-bedrijven worden gehoord. Volgens de initiatiefnemers van het voorstel zijn de kansen dat het voorstel in de Cocof wordt aangenomen, uiteraard reel De PS mag rekenen op de steun van Ecolo. De christen-democraten nemen geen strikt standpunt in en de liberale fractie ziet voor- en nadelen.