In juli 2020 diende een Uber-chauffeur een dossier in bij de Administratieve Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie (CAR) van de FOD Sociale Zekerheid. De persoon beschouwde zich niet als een zelfstandige, aangezien Uber hem arbeidsvoorwaarden en -regels oplegde. De CAR boog zich over de zaak en gaf de man gelijk.

Uber vocht de beslissing van de CAR echter aan en dagvaardde de betrokken chauffeur, de Belgische staat en de RSZ. De arbeidsrechtbank in Brussel zal zich nu, bijna twee jaar later, op 21 september over de betwisting buigen.

Volgens de vakbond gaat het om een bewuste strategie van Uber om, land per land, 'alle mogelijke rechtsmiddelen uit te putten' en 'juridische procedures ellenlang te rekken, systematisch te betwisten of te omzeilen'. Ondertussen genieten de betrokken werknemers niet de sociale voordelen die hun werk hen zou moeten garanderen, noch de echte autonomie van een zelfstandige, hekelt de organisatie.

In juli 2020 diende een Uber-chauffeur een dossier in bij de Administratieve Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie (CAR) van de FOD Sociale Zekerheid. De persoon beschouwde zich niet als een zelfstandige, aangezien Uber hem arbeidsvoorwaarden en -regels oplegde. De CAR boog zich over de zaak en gaf de man gelijk.Uber vocht de beslissing van de CAR echter aan en dagvaardde de betrokken chauffeur, de Belgische staat en de RSZ. De arbeidsrechtbank in Brussel zal zich nu, bijna twee jaar later, op 21 september over de betwisting buigen.Volgens de vakbond gaat het om een bewuste strategie van Uber om, land per land, 'alle mogelijke rechtsmiddelen uit te putten' en 'juridische procedures ellenlang te rekken, systematisch te betwisten of te omzeilen'. Ondertussen genieten de betrokken werknemers niet de sociale voordelen die hun werk hen zou moeten garanderen, noch de echte autonomie van een zelfstandige, hekelt de organisatie.