Sinds in 2006 nogal wat mistoestanden aan het licht kwamen, probeert de vzw Gial die verantwoordelijk is voor de it-taken van Brussel Stad, haar interne beleid weer op de sporen te krijgen. Een toenadering tot het Centrum voor informatica voor het Brusselse Gewest is niet langer taboe, outsourcing wel.

Het fraudedossier binnen de vzw Gial (Centre de gestion informatique des administrations locales) is nog in handen van justitie maar de schepen voor informatisering van Brussel Stad, Karine Lalieux, en de pas benoemde afgevaardigd bestuurder Jean-Marc Goeders hebben alvast een aantal nieuwe projecten op stapel staan. De it-infrastructuur wordt gerenoveerd en het mainframe gaat eruit, er komt een volledig nieuwe website, de afgeschreven pc's (bijna 2000 in totaal) worden grondig nagekeken en geüpgraded, de invoering van voice-over-ip staat vast en er zal intensiever gebruik worden gemaakt van vrije software. Meer hierover in Data News van volgende week.

Karine Lalieux neemt inmiddels stelling in twee delicate kwesties. Er werden contacten gelegd met het CIBG en de dialoog komt er. Het Centrum voor informatica voor het Brusselse Gewest, 160 informatici sterk, is immers belast met de informatisering van alle lokale overheden van het Brussels Gewest behalve die van Brussel Stad. Van enig contact tussen beide organisaties was tot hiertoe niet of nauwelijks sprake. Karin Lalieux: "Wij gaan voor de dialoog. Omdat wij tenslotte complementair zijn, streven we naar meer gestructureerde samenwerkingsverbanden. Gezamelijke projecten sluiten wij niet uit. In de periode 2009/2010 zullen er trouwens keuzes moeten worden gedaan. Van strategische en tactische aard, en uiteindelijk ook politieke."

Voorts weigert de schepen de uitbesteding van de it van de Stad (zoals de Vlaamse Gemeenschap dat doet) in overweging te nemen. "Gial gaat heel professioneel tewerk. Ik wil niet afhangen van een privé-bedrijf en een klant zijn als alle andere. Een overheid mag de controle over haar informatica niet prijsgeven. Dat is een fundamentele optie. Wij behouden onze zeggenschap over het personeel, de projecten en de prioriteiten binnen onze departementen. Bovendien is het helemààl niet zeker dat de kosten lager zouden liggen."

Sinds in 2006 nogal wat mistoestanden aan het licht kwamen, probeert de vzw Gial die verantwoordelijk is voor de it-taken van Brussel Stad, haar interne beleid weer op de sporen te krijgen. Een toenadering tot het Centrum voor informatica voor het Brusselse Gewest is niet langer taboe, outsourcing wel. Het fraudedossier binnen de vzw Gial (Centre de gestion informatique des administrations locales) is nog in handen van justitie maar de schepen voor informatisering van Brussel Stad, Karine Lalieux, en de pas benoemde afgevaardigd bestuurder Jean-Marc Goeders hebben alvast een aantal nieuwe projecten op stapel staan. De it-infrastructuur wordt gerenoveerd en het mainframe gaat eruit, er komt een volledig nieuwe website, de afgeschreven pc's (bijna 2000 in totaal) worden grondig nagekeken en geüpgraded, de invoering van voice-over-ip staat vast en er zal intensiever gebruik worden gemaakt van vrije software. Meer hierover in Data News van volgende week. Karine Lalieux neemt inmiddels stelling in twee delicate kwesties. Er werden contacten gelegd met het CIBG en de dialoog komt er. Het Centrum voor informatica voor het Brusselse Gewest, 160 informatici sterk, is immers belast met de informatisering van alle lokale overheden van het Brussels Gewest behalve die van Brussel Stad. Van enig contact tussen beide organisaties was tot hiertoe niet of nauwelijks sprake. Karin Lalieux: "Wij gaan voor de dialoog. Omdat wij tenslotte complementair zijn, streven we naar meer gestructureerde samenwerkingsverbanden. Gezamelijke projecten sluiten wij niet uit. In de periode 2009/2010 zullen er trouwens keuzes moeten worden gedaan. Van strategische en tactische aard, en uiteindelijk ook politieke." Voorts weigert de schepen de uitbesteding van de it van de Stad (zoals de Vlaamse Gemeenschap dat doet) in overweging te nemen. "Gial gaat heel professioneel tewerk. Ik wil niet afhangen van een privé-bedrijf en een klant zijn als alle andere. Een overheid mag de controle over haar informatica niet prijsgeven. Dat is een fundamentele optie. Wij behouden onze zeggenschap over het personeel, de projecten en de prioriteiten binnen onze departementen. Bovendien is het helemààl niet zeker dat de kosten lager zouden liggen."