Met de site www.i-vlaanderen.eu wil de Vlaamse overheid burgers en bedrijven laten meepraten over overheidsplannen. De site mikt daarbij op zes specifieke doelgroepen, maar ICT blijkt wel het belangrijkste thema te zijn. Op 17 december komt er een rondetafel waar de ideeën die zijn aangebracht, aan bod kunnen komen.

Bij de lancering van de site legde Vlaams minister van bestuurszaken Geert Bourgeois de bedoeling van de site als volgt uit: 'Deze website polst naar wat leeft bij de burgers en bedrijven rond een interactieve overheid. De website is gericht op zes specifieke groepen: de lerende Vlaming, de ondernemende Vlaming, de mobiele Vlaming, de innovatieve Vlaming, de sociaal actieve Vlaming en de zorgbehoevende Vlaming. Burgers en bedrijven kunnen op de site hun eigen ideeën en verwachtingen lanceren via een ideeënplatform. Op die manier wordt het programma van de rondetafel op 17 december afgestemd op de actuele noden, vragen en bedenkingen van burgers en bedrijven.' Op 17 december organiseert minister Bourgeois een rondetafel in het kader van Vlaanderen in Actie rond het thema i-vlaanderen, de Vlaamse overheid interactief. De centrale vraag op deze rondetafel zal zijn: hoe kan de Vlaamse overheid dankzij interactiviteit, internet en ICT komen tot een efficiëntere en effectievere dienstverlening voor burgers en bedrijven?

Om de site te stofferen, heeft men duidelijk goed naar buitenlandse voorbeelden uit bijvoorbeeld Nederland gekeken. Zo zijn de subthema's open data, digitaal loket, e-participatie, crouwdsourcing en widgets/gadgets/apps. Om deze te duiden, verwijst men vaak door naar Nederlandse voorbeelden.

De site is nog maar enkele weken online, maar het deel waar mensen ideeën kunnen aandragen en reageren, blijkt toch al goed te werken. Het zijn uiteraard vooral ideeën en opmerkingen die met internet en ict te maken hebben, maar ze zijn goed onderbouwd en van een degelijk niveau.

Met de site www.i-vlaanderen.eu wil de Vlaamse overheid burgers en bedrijven laten meepraten over overheidsplannen. De site mikt daarbij op zes specifieke doelgroepen, maar ICT blijkt wel het belangrijkste thema te zijn. Op 17 december komt er een rondetafel waar de ideeën die zijn aangebracht, aan bod kunnen komen. Bij de lancering van de site legde Vlaams minister van bestuurszaken Geert Bourgeois de bedoeling van de site als volgt uit: 'Deze website polst naar wat leeft bij de burgers en bedrijven rond een interactieve overheid. De website is gericht op zes specifieke groepen: de lerende Vlaming, de ondernemende Vlaming, de mobiele Vlaming, de innovatieve Vlaming, de sociaal actieve Vlaming en de zorgbehoevende Vlaming. Burgers en bedrijven kunnen op de site hun eigen ideeën en verwachtingen lanceren via een ideeënplatform. Op die manier wordt het programma van de rondetafel op 17 december afgestemd op de actuele noden, vragen en bedenkingen van burgers en bedrijven.' Op 17 december organiseert minister Bourgeois een rondetafel in het kader van Vlaanderen in Actie rond het thema i-vlaanderen, de Vlaamse overheid interactief. De centrale vraag op deze rondetafel zal zijn: hoe kan de Vlaamse overheid dankzij interactiviteit, internet en ICT komen tot een efficiëntere en effectievere dienstverlening voor burgers en bedrijven? Om de site te stofferen, heeft men duidelijk goed naar buitenlandse voorbeelden uit bijvoorbeeld Nederland gekeken. Zo zijn de subthema's open data, digitaal loket, e-participatie, crouwdsourcing en widgets/gadgets/apps. Om deze te duiden, verwijst men vaak door naar Nederlandse voorbeelden. De site is nog maar enkele weken online, maar het deel waar mensen ideeën kunnen aandragen en reageren, blijkt toch al goed te werken. Het zijn uiteraard vooral ideeën en opmerkingen die met internet en ict te maken hebben, maar ze zijn goed onderbouwd en van een degelijk niveau.