Met alleen producten kom je er niet. We moeten van technologie push naar technologie pull, zegt Canon-president Nederland Martin Trampe. Daarmee onderstreept hij de strategiewijziging van de Japanse onderneming om zich te richten op dienstverlening aan het mkb.Het plan is voor een belangrijk deel ingegeven door het beleid van de grote dienstverleners, die zich richten op de top 200 Nederlandse bedrijven. Aandacht voor het mkb is er niet en volgens Trampe liggen hier enorme mogelijkheden. Deze braakliggende markt is zo groot, dat wij hem alleen niet kunnen bestieren. Concurrentie vrezen we niet. We roepen ze zelfs op om een zelfde stap te wagen, aldus Trampe.

Met alleen producten kom je er niet. We moeten van technologie push naar technologie pull, zegt Canon-president Nederland Martin Trampe. Daarmee onderstreept hij de strategiewijziging van de Japanse onderneming om zich te richten op dienstverlening aan het mkb.Het plan is voor een belangrijk deel ingegeven door het beleid van de grote dienstverleners, die zich richten op de top 200 Nederlandse bedrijven. Aandacht voor het mkb is er niet en volgens Trampe liggen hier enorme mogelijkheden. Deze braakliggende markt is zo groot, dat wij hem alleen niet kunnen bestieren. Concurrentie vrezen we niet. We roepen ze zelfs op om een zelfde stap te wagen, aldus Trampe.