Cefic - de associatie van Europese chemische bedrijven - en IBM helpen chemische bedrijven de Europese REACH wetgeving naleven met een portaalsysteem voor data-uitwisseling.

Cefic en vijf nationale chemische federaties richtten hiervoor een bedrijf op - ReachLink - dat met het SIEFreach product een brug vormt tussen enerzijds de producenten en gebruikers van chemische producten in Europa en anderzijds de verplichtingen inzake informatie over chemische producten in het kader van de Europese REACH wetgeving. Reach staat voor 'Registration, Evaluation, Authorisation and resrtiction of CHemicals' en beoogt het creëren van een database over alle chemische stoffen die worden geproduceerd, verhandeld en gebruikt in Europa, met informatie over eigenschappen, gevaren, evenals mogelijke impact op het milieu en de volksgezondheid.

Met het SIEFreach product zullen de betrokkenen - ook bedrijven van buiten Europa - in Substance Information Exchange Forums (SIEFs) de nodige informatie kunnen inbrengen en bundelen voor verwerking door het betrokken Europese agentschap - het in Helsinki gevestigde ECHA (European Chemicals Agency). Die fora bieden de betrokken bedrijven ook een omgeving waar deze met elkaar kunnen samenwerken.

Cefic heeft voor de uitwerking en uitbating van het systeem een beroep gedaan op IBM, dat hiervoor een portal op basis van Lotus Websphere creëerde, met een 'collaborative space' op basis van Lotus Quickr, evenals een betalings- en facturatiemodule. Aangezien hier ook bedrijfsgevoelige informatie omgaat, stelt IBM dat ook werd toegekeken op security in het systeem. Cefic heeft overigtens verzocht dat alle informatie zou worden gehost op systemen in Europa, wat hier in België gebeurt in IBM datacenters. Het hele gebeuren is overigens nogal een titanenwerk, aangezien het meer dan 30.000 bedrijven en meer dan 30.000 chemische stoffen betreft.

Het systeem werd door IBM uitgebouwd en hoewel eigendom van Cefic, kan IBM op basis van de opgedane ervaring wel gelijkaardige portalen voor andere industrieën opzetten.

Cefic - de associatie van Europese chemische bedrijven - en IBM helpen chemische bedrijven de Europese REACH wetgeving naleven met een portaalsysteem voor data-uitwisseling. Cefic en vijf nationale chemische federaties richtten hiervoor een bedrijf op - ReachLink - dat met het SIEFreach product een brug vormt tussen enerzijds de producenten en gebruikers van chemische producten in Europa en anderzijds de verplichtingen inzake informatie over chemische producten in het kader van de Europese REACH wetgeving. Reach staat voor 'Registration, Evaluation, Authorisation and resrtiction of CHemicals' en beoogt het creëren van een database over alle chemische stoffen die worden geproduceerd, verhandeld en gebruikt in Europa, met informatie over eigenschappen, gevaren, evenals mogelijke impact op het milieu en de volksgezondheid. Met het SIEFreach product zullen de betrokkenen - ook bedrijven van buiten Europa - in Substance Information Exchange Forums (SIEFs) de nodige informatie kunnen inbrengen en bundelen voor verwerking door het betrokken Europese agentschap - het in Helsinki gevestigde ECHA (European Chemicals Agency). Die fora bieden de betrokken bedrijven ook een omgeving waar deze met elkaar kunnen samenwerken. Cefic heeft voor de uitwerking en uitbating van het systeem een beroep gedaan op IBM, dat hiervoor een portal op basis van Lotus Websphere creëerde, met een 'collaborative space' op basis van Lotus Quickr, evenals een betalings- en facturatiemodule. Aangezien hier ook bedrijfsgevoelige informatie omgaat, stelt IBM dat ook werd toegekeken op security in het systeem. Cefic heeft overigtens verzocht dat alle informatie zou worden gehost op systemen in Europa, wat hier in België gebeurt in IBM datacenters. Het hele gebeuren is overigens nogal een titanenwerk, aangezien het meer dan 30.000 bedrijven en meer dan 30.000 chemische stoffen betreft. Het systeem werd door IBM uitgebouwd en hoewel eigendom van Cefic, kan IBM op basis van de opgedane ervaring wel gelijkaardige portalen voor andere industrieën opzetten.