De Limburgse it-groep Cegeka wint bij de Federale Overheidsdienst Financiën een vijfjarig contract van 6,8 miljoen euro.

Cegeka gaat bij de FOD Financiën een geïntegreerd managementinformatiesysteem van Cognos uitrollen. Cegeka haalde het daarbij van Accenture en CSC. Het contract loopt over vijf jaar en wordt beraamd op 6,8 miljoen euro.Voor het consulting gedeelte staat Delta i uit Aalter in. Dat gedeelte van de opdracht is goed voor 2,4 miljoen euro over vijf jaar.

De uitbreiding van het performantiemanagement maakt deel uit van Coperfin, de ingrijpende hervorming die zes jaar geleden werd uitgetekend voor Financiën. Het uitgebreidere systeem moet ervoor zorgen dat de FOD via geautomatiseerde tabellen onder meer ziet hoeveel controles de administratie Belastingen en Invordering op haar conto heeft staan, hoeveel hypothecaire dossiers het kadaster heeft verwerkt binnen een bepaalde termijn en hoe groot de achterstand bedraagt.

Vorig jaar besliste Financiën het gebruik van het managementinstrument uit te breiden en tot op het niveau van de diensthoofden te brengen. Het aantal eindgebruikers van de zogeheten 'boordtabellen' stijgt daardoor in het najaar van 250 tot zowat 3.300. Cegeka voert de technologische operatie uit, met software en diensten voor business intelligence (BI) van Cognos.

Bron: De Tijd

De Limburgse it-groep Cegeka wint bij de Federale Overheidsdienst Financiën een vijfjarig contract van 6,8 miljoen euro. Cegeka gaat bij de FOD Financiën een geïntegreerd managementinformatiesysteem van Cognos uitrollen. Cegeka haalde het daarbij van Accenture en CSC. Het contract loopt over vijf jaar en wordt beraamd op 6,8 miljoen euro.Voor het consulting gedeelte staat Delta i uit Aalter in. Dat gedeelte van de opdracht is goed voor 2,4 miljoen euro over vijf jaar. De uitbreiding van het performantiemanagement maakt deel uit van Coperfin, de ingrijpende hervorming die zes jaar geleden werd uitgetekend voor Financiën. Het uitgebreidere systeem moet ervoor zorgen dat de FOD via geautomatiseerde tabellen onder meer ziet hoeveel controles de administratie Belastingen en Invordering op haar conto heeft staan, hoeveel hypothecaire dossiers het kadaster heeft verwerkt binnen een bepaalde termijn en hoe groot de achterstand bedraagt. Vorig jaar besliste Financiën het gebruik van het managementinstrument uit te breiden en tot op het niveau van de diensthoofden te brengen. Het aantal eindgebruikers van de zogeheten 'boordtabellen' stijgt daardoor in het najaar van 250 tot zowat 3.300. Cegeka voert de technologische operatie uit, met software en diensten voor business intelligence (BI) van Cognos. Bron: De Tijd