Het was blijkbaar wachten op een zwaar securityprobleem bij een bedrijf als Belgacom eer de Belgische overheid besloot reëel werk te maken van aanbevelingen die al jaren door security-experten werden gedaan om de cyberbescherming van België te versterken. Op 19 december van vorig jaar werd door de ministerraad dan ook het ontwerp van koninklijk besluit voor 'de oprichting van het Centrum voor cybersecurity België onder het gezag van de eerste minister in uitvoering van de Belgische strategie inzake cybersecurity' goedgekeurd. Het Centrum moet onder meer de cyberveiligheid opvolgen, en onder meer bij cyberincidenten een coördinerende rol spelen. Het zal dan ook in de nabijheid van andere crisiscentra, zoals de crisiscel van Binnenlandse Zaken, worden gevestigd. Het Centrum krijgt een budget van ca. 10 miljoen euro en zal een tiental medewerkers krijgen. Onder de leiding van een directeur en zijn adjunct, zullen onder meer een jurist en techneut actief zijn, naast projectleiders die onder meer een contact met het bedrijfsleven en een kijk op de nodige opleidingen in België moeten ontwikkelen.

In het parlement kondigde Eerste minister Di Rupo tevens aan dat er meer personeel komt voor de Computer Crime Unit (10), de cert.be (10), het BIPT (2) en een rist veiligheidsdiensten.

Het was blijkbaar wachten op een zwaar securityprobleem bij een bedrijf als Belgacom eer de Belgische overheid besloot reëel werk te maken van aanbevelingen die al jaren door security-experten werden gedaan om de cyberbescherming van België te versterken. Op 19 december van vorig jaar werd door de ministerraad dan ook het ontwerp van koninklijk besluit voor 'de oprichting van het Centrum voor cybersecurity België onder het gezag van de eerste minister in uitvoering van de Belgische strategie inzake cybersecurity' goedgekeurd. Het Centrum moet onder meer de cyberveiligheid opvolgen, en onder meer bij cyberincidenten een coördinerende rol spelen. Het zal dan ook in de nabijheid van andere crisiscentra, zoals de crisiscel van Binnenlandse Zaken, worden gevestigd. Het Centrum krijgt een budget van ca. 10 miljoen euro en zal een tiental medewerkers krijgen. Onder de leiding van een directeur en zijn adjunct, zullen onder meer een jurist en techneut actief zijn, naast projectleiders die onder meer een contact met het bedrijfsleven en een kijk op de nodige opleidingen in België moeten ontwikkelen.In het parlement kondigde Eerste minister Di Rupo tevens aan dat er meer personeel komt voor de Computer Crime Unit (10), de cert.be (10), het BIPT (2) en een rist veiligheidsdiensten.