Na de publicatie van het Mandiant rapport in de VS, waarin minstens één eenheid van het Chinese lager wordt aangewezen als een hackersafdeling, blijft China de beschuldigingen counteren. De Chinese minister van buitenlandse zaken, Yang Jiechi, is tot dusver de hoogste overheidsfunctionaris die op de aantijgingen reageerde, in het kader van een persconferentie tijdens het Nationale Volkscongres. "De internationale gemeenschap is nauw geïnterconnecteerd in het internet. Daarom heeft 'cyberspace' regels en samenwerking nodig, geen oorlog," aldus de minister. China is hiervoor voorstander van internationale regels onder de hoede van de Verenigde Naties.

Wat de rapporten over Chinese cyberaanvallen betreft, stelde hij dat "wat zwart is, is zwart, en wit blijft wit. Wie probeert een sensationeel verhaal te fabriceren of bij elkaar te puzzelen voor politieke doeleinden, zal er niet in slagen de naam van andere zwart te maken, of zichzelf goed te praten." China heeft immers zelf te lijden onder aanvallen, die vaak afkomstig zijn van ip-adressen in de VS, stelt een ander persbericht van Xinhua, het persagentschap van de Chinese overheid, waardoor de VS de grootste bron van cyberaanvallen tegen China zou zijn (à rato van meer dan 2.000 VS-servers die meer dan een miljoen systemen in China zouden hebben aangepakt).

Welles, nietes

Algemeen wordt inderdaad erkend dat het moeilijk is om het ware beginpunt van een cyberaanval in het internet te bepalen, maar vaak is een ander op langere termijn wel mogelijk om uit te puzzelen, door fouten of slordigheden van de aanvallers. Zo zouden specialisten uit onder meer de Rand Corp (CA.) een patroon in de aanvallen zien conform de normale werktijden Beijing, met aanvallen die rond 8h 's ochtends starten, in een maandag tot vrijdag werkweek... Ook zou men nog andere legereenheden hebben geïdentificeerd die actief zijn inzake cyberaanvallen. De Amerikaanse overheid maakt zich voorts sterk ook over meer aanwijzingen te beschikken tegen China, en dat het de druk op de Chinese overheid zal opvoeren.

Overigens hebben al heel wat landen, waaronder de VS, aangekondigd hun militaire cybermiddelen verder uit te bouwen, terwijl ook al heel wat jaren een rist landen worden verdacht van het afluisteren van internetverkeer. Ook malware die industriële installaties aanvalt, zoals Stuxnet, wordt verondersteld het werk te zijn van door overheid gefinancierde groepen. Kortom, oproepen voor regels, zoals overigens ook Eugene Kasperski, van Kaspersky Lab, al jaren vraagt, zijn allicht al wat te laat.

Na de publicatie van het Mandiant rapport in de VS, waarin minstens één eenheid van het Chinese lager wordt aangewezen als een hackersafdeling, blijft China de beschuldigingen counteren. De Chinese minister van buitenlandse zaken, Yang Jiechi, is tot dusver de hoogste overheidsfunctionaris die op de aantijgingen reageerde, in het kader van een persconferentie tijdens het Nationale Volkscongres. "De internationale gemeenschap is nauw geïnterconnecteerd in het internet. Daarom heeft 'cyberspace' regels en samenwerking nodig, geen oorlog," aldus de minister. China is hiervoor voorstander van internationale regels onder de hoede van de Verenigde Naties.Wat de rapporten over Chinese cyberaanvallen betreft, stelde hij dat "wat zwart is, is zwart, en wit blijft wit. Wie probeert een sensationeel verhaal te fabriceren of bij elkaar te puzzelen voor politieke doeleinden, zal er niet in slagen de naam van andere zwart te maken, of zichzelf goed te praten." China heeft immers zelf te lijden onder aanvallen, die vaak afkomstig zijn van ip-adressen in de VS, stelt een ander persbericht van Xinhua, het persagentschap van de Chinese overheid, waardoor de VS de grootste bron van cyberaanvallen tegen China zou zijn (à rato van meer dan 2.000 VS-servers die meer dan een miljoen systemen in China zouden hebben aangepakt).Welles, nietesAlgemeen wordt inderdaad erkend dat het moeilijk is om het ware beginpunt van een cyberaanval in het internet te bepalen, maar vaak is een ander op langere termijn wel mogelijk om uit te puzzelen, door fouten of slordigheden van de aanvallers. Zo zouden specialisten uit onder meer de Rand Corp (CA.) een patroon in de aanvallen zien conform de normale werktijden Beijing, met aanvallen die rond 8h 's ochtends starten, in een maandag tot vrijdag werkweek... Ook zou men nog andere legereenheden hebben geïdentificeerd die actief zijn inzake cyberaanvallen. De Amerikaanse overheid maakt zich voorts sterk ook over meer aanwijzingen te beschikken tegen China, en dat het de druk op de Chinese overheid zal opvoeren.Overigens hebben al heel wat landen, waaronder de VS, aangekondigd hun militaire cybermiddelen verder uit te bouwen, terwijl ook al heel wat jaren een rist landen worden verdacht van het afluisteren van internetverkeer. Ook malware die industriële installaties aanvalt, zoals Stuxnet, wordt verondersteld het werk te zijn van door overheid gefinancierde groepen. Kortom, oproepen voor regels, zoals overigens ook Eugene Kasperski, van Kaspersky Lab, al jaren vraagt, zijn allicht al wat te laat.