De nieuwe functie die nu getest wordt heet 'Quick Intensive Throttling' en zou het batterijleven van laptops en mobieltjes moeten verbeteren. Het gaat om een uitbreiding op 'Intensive Wake Up Throttling', dat al werd geïntroduceerd in Chrome 87. Die laatste functie zorgde ervoor dat JavaScript een tabblad dat al vijf minuten of langer verborgen was, minder vaak 'wakker' maakte. Door de geopende maar niet actieve tabbladen maar een keer per minuut te verversen, zegt Google dat Chrome tot vijf keer minder energie kan verbruiken. Dat zou ook het batterijleven van laptops en andere batterijtoestellen kunnen verlengen.

Met de nieuwe functie die nu getest wordt, wordt de periode tot een tabblad als inactief wordt gezien van vijf minuten teruggebracht tot tien seconden. Om van de experimentele functie gebruik te maken, moet je 'Quick intensive throttling after loading' aanzetten in de instellingen. Hoeveel winst je daar uit kunt halen, hangt een beetje af van je gewoontes. Mensen die vaak meerdere (tot tientallen) tabbladen open houden, zouden een stevig verschil kunnen merken in verbruik en in extreme gevallen zelfs in werksnelheid van de computer.

De nieuwe functie die nu getest wordt heet 'Quick Intensive Throttling' en zou het batterijleven van laptops en mobieltjes moeten verbeteren. Het gaat om een uitbreiding op 'Intensive Wake Up Throttling', dat al werd geïntroduceerd in Chrome 87. Die laatste functie zorgde ervoor dat JavaScript een tabblad dat al vijf minuten of langer verborgen was, minder vaak 'wakker' maakte. Door de geopende maar niet actieve tabbladen maar een keer per minuut te verversen, zegt Google dat Chrome tot vijf keer minder energie kan verbruiken. Dat zou ook het batterijleven van laptops en andere batterijtoestellen kunnen verlengen. Met de nieuwe functie die nu getest wordt, wordt de periode tot een tabblad als inactief wordt gezien van vijf minuten teruggebracht tot tien seconden. Om van de experimentele functie gebruik te maken, moet je 'Quick intensive throttling after loading' aanzetten in de instellingen. Hoeveel winst je daar uit kunt halen, hangt een beetje af van je gewoontes. Mensen die vaak meerdere (tot tientallen) tabbladen open houden, zouden een stevig verschil kunnen merken in verbruik en in extreme gevallen zelfs in werksnelheid van de computer.