Moeilijke budgettaire situatie of niet, uit te werken it-projecten voor het Brusselse Gewest ontbreken niet bij het CIBG, de it-dienstverlener van het Brusselse Gewest.

De projecten die de Brusselse regering tussen nu en 2014 wil op gang trekken, draaien rond 4 thema's:- De versterking van de 'it-cultuur', "om de gelijkheid van kansen te bevorderen, toegang tot it voor alle lagen van de bevolking", aldus Brussels minister van Informatica Brigitte Grouwels.- Kostenbesparingen door 'mutualisering' (hergebruiken van it-componenten) en harmonisering van investeringen.- Modernisering van de overheidsdiensten via administratieve vereenvoudiging.- Green IT. Geen becijferde doelstellingen hier maar de wil om de milieu-impact van de regionale it te beperken. Dat onder meer door tot virtualisatie aan te sporen, ecologische criteria te hanteren bij de aankoop van hardware, online diensten te ontwikkelen en 'intelligente' gebouwen te creëren.

Toch staan er ook al enkele concrete projecten op het menu voor de periode 2009-2014, zijnde:- de inperking van het aantal serverzalen (momenteel een honderdtal voor de verschillende regionale en lokale administraties), door die zoveel mogelijk te consolideren in het regionale datacenter van het CIBG.- het verderzetten van de virtualisatie in dat regionale datacenter- de opzet van een disaster recovery site- de lancering van IRISnet 2.0 (later meer daarover)- de inhulding van de nieuwe publieke computerruimtes ('espaces publics numériques', EPN): in Jette (in januari), Evere en Sint-Agatha-Berchem. Zo zullen al 7 gemeenten een EPN hebben. Doel is dat te bekomen voor de 19 gemeenten van het Gewest.- de uitbreiding van de wifi-infrastructuur Urbizone: de UCL wordt begin 2010 voorzien.- De lancering, in 2010, van het Impala-project: een applicatie voor het online beheer van subsidieaanvragen die door alle administraties zou kunnen worden gebruikt.

Moeilijke budgettaire situatie of niet, uit te werken it-projecten voor het Brusselse Gewest ontbreken niet bij het CIBG, de it-dienstverlener van het Brusselse Gewest. De projecten die de Brusselse regering tussen nu en 2014 wil op gang trekken, draaien rond 4 thema's:- De versterking van de 'it-cultuur', "om de gelijkheid van kansen te bevorderen, toegang tot it voor alle lagen van de bevolking", aldus Brussels minister van Informatica Brigitte Grouwels.- Kostenbesparingen door 'mutualisering' (hergebruiken van it-componenten) en harmonisering van investeringen.- Modernisering van de overheidsdiensten via administratieve vereenvoudiging.- Green IT. Geen becijferde doelstellingen hier maar de wil om de milieu-impact van de regionale it te beperken. Dat onder meer door tot virtualisatie aan te sporen, ecologische criteria te hanteren bij de aankoop van hardware, online diensten te ontwikkelen en 'intelligente' gebouwen te creëren. Toch staan er ook al enkele concrete projecten op het menu voor de periode 2009-2014, zijnde:- de inperking van het aantal serverzalen (momenteel een honderdtal voor de verschillende regionale en lokale administraties), door die zoveel mogelijk te consolideren in het regionale datacenter van het CIBG.- het verderzetten van de virtualisatie in dat regionale datacenter- de opzet van een disaster recovery site- de lancering van IRISnet 2.0 (later meer daarover)- de inhulding van de nieuwe publieke computerruimtes ('espaces publics numériques', EPN): in Jette (in januari), Evere en Sint-Agatha-Berchem. Zo zullen al 7 gemeenten een EPN hebben. Doel is dat te bekomen voor de 19 gemeenten van het Gewest.- de uitbreiding van de wifi-infrastructuur Urbizone: de UCL wordt begin 2010 voorzien.- De lancering, in 2010, van het Impala-project: een applicatie voor het online beheer van subsidieaanvragen die door alle administraties zou kunnen worden gebruikt.