Louis Collet, de ICT-directeur van de Federale Overheidsdienst Financiën stopt met zijn functie. Vanaf 1 september krijgt hij intern een andere opdracht.

Aanleiding voor de verandering zijn de aankomende staatshervormingen. Daardoor worden er extra inspanningen geleverd rond de informatie-uitwisseling en de samenwerking tussen de overheden. Daarom wordt Collet vanaf 1 september general manager Public Affairs onder de voorzitter van het directiecomité.

Hoewel Collet al voor die datum een deel van zijn nieuwe taken zal opnemen klinkt het dat er wel over de continuiteit wordt gewaakt. Een opvolger voor zijn functie als cio is nog niet bekend.

Louis Collet, de ICT-directeur van de Federale Overheidsdienst Financiën stopt met zijn functie. Vanaf 1 september krijgt hij intern een andere opdracht. Aanleiding voor de verandering zijn de aankomende staatshervormingen. Daardoor worden er extra inspanningen geleverd rond de informatie-uitwisseling en de samenwerking tussen de overheden. Daarom wordt Collet vanaf 1 september general manager Public Affairs onder de voorzitter van het directiecomité. Hoewel Collet al voor die datum een deel van zijn nieuwe taken zal opnemen klinkt het dat er wel over de continuiteit wordt gewaakt. Een opvolger voor zijn functie als cio is nog niet bekend.