Als bedrijven hun toevlucht nemen tot cloud computing, is dat om te besparen op de kosten. Tot die conclusie komt een recent onderzoek van het Amerikaanse marktadviesbureau Saugatuck Technology bij 700 beslissers.

Die bedrijven willen in de eerste plaats hun investeringen in kapitaalgoederen (Capex), hun kosten voor infrastructuur, beheer en it-dienstverlening naar omlaag krijgen. In dat top 5 prioriteitenlijstje staat ook de omzetting van variabele in vaste kosten en de versnelde uitvoering van nieuwe projecten.

Alles in acht genomen zitten zowel de it- als de non-it-managers op dezelfde golflengte wat de verwachte besparingen van een cloudinfrastructuur betreft. Over de termijnen voor de uitrol van nieuwe projecten verschillen de meningen wel. Ook zijn ze het duidelijk niet eens over de toegang tot nieuwe generatietechnologieën en over de eventuele verbetering van de serviceniveaus. De verwachtingen van niet-informatici liggen hier veel hoger.

Dat niet op elkaar afgestemd zijn van business en it vindt Saugatuck verrassend, verontrustend eigenlijk. Het adviesbureau dringt er bij de bedrijven met cloudplannen dan ook op aan een en ander op te helderen en vooraf voor elk project duidelijke afspraken te maken. Saugatuck adviseert de leveranciers van cloud computingoplossingen van hun kant hun marketingboodschappen bij te sturen en te focussen op de puur zakelijke voordelen van cloud computing. Op die manier kan de verwachtingskloof tussen it'ers en non-it'ers worden gedicht.

Als bedrijven hun toevlucht nemen tot cloud computing, is dat om te besparen op de kosten. Tot die conclusie komt een recent onderzoek van het Amerikaanse marktadviesbureau Saugatuck Technology bij 700 beslissers. Die bedrijven willen in de eerste plaats hun investeringen in kapitaalgoederen (Capex), hun kosten voor infrastructuur, beheer en it-dienstverlening naar omlaag krijgen. In dat top 5 prioriteitenlijstje staat ook de omzetting van variabele in vaste kosten en de versnelde uitvoering van nieuwe projecten. Alles in acht genomen zitten zowel de it- als de non-it-managers op dezelfde golflengte wat de verwachte besparingen van een cloudinfrastructuur betreft. Over de termijnen voor de uitrol van nieuwe projecten verschillen de meningen wel. Ook zijn ze het duidelijk niet eens over de toegang tot nieuwe generatietechnologieën en over de eventuele verbetering van de serviceniveaus. De verwachtingen van niet-informatici liggen hier veel hoger. Dat niet op elkaar afgestemd zijn van business en it vindt Saugatuck verrassend, verontrustend eigenlijk. Het adviesbureau dringt er bij de bedrijven met cloudplannen dan ook op aan een en ander op te helderen en vooraf voor elk project duidelijke afspraken te maken. Saugatuck adviseert de leveranciers van cloud computingoplossingen van hun kant hun marketingboodschappen bij te sturen en te focussen op de puur zakelijke voordelen van cloud computing. Op die manier kan de verwachtingskloof tussen it'ers en non-it'ers worden gedicht.