Security-experts hameren al jaren op het gevaar van onbekende links en phishingberichten. De meeste mensen weten dan ook dat e-mails en Facebook-berichten gevaarlijke links kunnen bevatten. Dat houdt hen echter niet tegen om daar vrolijk op te klikken.

Professor Zinaida Benenson van FAU's Computer Science faculteit zocht uit waarom. Uit het experiment bleek dat tot 56 procent van e-mail ontvangers en zo'n 40 procent van Facebook-gebruikers klikten op een link die hen werd toegestuurd door een volslagen onbekende. De reden: pure nieuwsgierigheid.

Voor het onderzoek stuurde Benenson e-mails en Facebookberichten naar zo'n 1.700 FAU-studenten. De berichten werden opgemaakt onder een valse naam en beweerden een link te bevatten naar foto's van een feestje het voorbije weekend. Klikte de gebruiker daarop, dan kwam hij of zij terecht op een 'access denied' pagina. Gebruikers kregen vervolgens een vragenlijst te verwerken.

Ongeveer de helft van de gebruikers kwamen op die pagina terecht. Benenson had toch beter verwacht van hedendaagse studenten. "De resultaten verbaasden ons," zegt Benenson, "omdat 78 procent van de gebruikers in de vragenlijst aangaven zich bewust te zijn van de risico's van onbekende links." Wanneer hen gevraagd werd waarom ze dan toch doorklikten, bleek de boosdoener nieuwsgierigheid te zijn, naar de foto's, of naar de afzender.

Anderzijds gaf de helft van de mensen die niet doorklikten, aan dat ze dat weigerden net omdat ze de afzender niet herkenden.

Security-experts hameren al jaren op het gevaar van onbekende links en phishingberichten. De meeste mensen weten dan ook dat e-mails en Facebook-berichten gevaarlijke links kunnen bevatten. Dat houdt hen echter niet tegen om daar vrolijk op te klikken. Professor Zinaida Benenson van FAU's Computer Science faculteit zocht uit waarom. Uit het experiment bleek dat tot 56 procent van e-mail ontvangers en zo'n 40 procent van Facebook-gebruikers klikten op een link die hen werd toegestuurd door een volslagen onbekende. De reden: pure nieuwsgierigheid.Voor het onderzoek stuurde Benenson e-mails en Facebookberichten naar zo'n 1.700 FAU-studenten. De berichten werden opgemaakt onder een valse naam en beweerden een link te bevatten naar foto's van een feestje het voorbije weekend. Klikte de gebruiker daarop, dan kwam hij of zij terecht op een 'access denied' pagina. Gebruikers kregen vervolgens een vragenlijst te verwerken. Ongeveer de helft van de gebruikers kwamen op die pagina terecht. Benenson had toch beter verwacht van hedendaagse studenten. "De resultaten verbaasden ons," zegt Benenson, "omdat 78 procent van de gebruikers in de vragenlijst aangaven zich bewust te zijn van de risico's van onbekende links." Wanneer hen gevraagd werd waarom ze dan toch doorklikten, bleek de boosdoener nieuwsgierigheid te zijn, naar de foto's, of naar de afzender.Anderzijds gaf de helft van de mensen die niet doorklikten, aan dat ze dat weigerden net omdat ze de afzender niet herkenden.