De klacht van ECIS tegen Microsoft bij de Europese Commissie volgt op een aantal vorige klachten en rechtszaken. Recent nog vonden een aantal beveiligingssoftwarebedrijven dat Microsoft onvoldoende informatie beschikbaar stelde om hun producten met Windows Vista compatibel te maken. Die zaak werd geregeld nadat Microsoft meer details ter beschikking stelde van de klagers. Een grotere rechtszaak uit 2004 - die overigens nog altijd niet volledig is afgerond wegens het nog lopende beroep van Microsoft - viseerde de concurrentiepositie van Windows en bijkomende programma's als Windows MediaPlayer. Daarvoor kreeg Microsoft onder meer een boete van bijna 500 miljoen euro.Nu richt ECIS zich op de nieuwe standaarden die Microsoft hoopt te hanteren in Windows Vista. Ondermeer xaml, een standaard die de internettaal html zou kunnen/moeten vervangen, zou alleen bruikbaar zijn op Windows-pc's en daarom de dominantie van Microsoft op het internet vergroten. Als documentformaat voor zijn kantoorsoftware verkiest Microsoft het eigen Open XML, specifiek voor Microsoft Office, boven het Open Document Format (ODF). Volgens de concurrentie is dat 'Open XML'-formaat gewoon een manier van Microsoft om zijn eigen standaarden aan de gebruiker op te dringen.

De klacht van ECIS tegen Microsoft bij de Europese Commissie volgt op een aantal vorige klachten en rechtszaken. Recent nog vonden een aantal beveiligingssoftwarebedrijven dat Microsoft onvoldoende informatie beschikbaar stelde om hun producten met Windows Vista compatibel te maken. Die zaak werd geregeld nadat Microsoft meer details ter beschikking stelde van de klagers. Een grotere rechtszaak uit 2004 - die overigens nog altijd niet volledig is afgerond wegens het nog lopende beroep van Microsoft - viseerde de concurrentiepositie van Windows en bijkomende programma's als Windows MediaPlayer. Daarvoor kreeg Microsoft onder meer een boete van bijna 500 miljoen euro.Nu richt ECIS zich op de nieuwe standaarden die Microsoft hoopt te hanteren in Windows Vista. Ondermeer xaml, een standaard die de internettaal html zou kunnen/moeten vervangen, zou alleen bruikbaar zijn op Windows-pc's en daarom de dominantie van Microsoft op het internet vergroten. Als documentformaat voor zijn kantoorsoftware verkiest Microsoft het eigen Open XML, specifiek voor Microsoft Office, boven het Open Document Format (ODF). Volgens de concurrentie is dat 'Open XML'-formaat gewoon een manier van Microsoft om zijn eigen standaarden aan de gebruiker op te dringen.