Het Magda-platform is aan vernieuwing toe. Die wordt in 2010-2011 stapsgewijs doorgevoerd.

In 2005 lanceerde Corve, Coördinatiecel Vlaams e-government, het Magda-platform, een ICT-infrastructuur die het delen van gegevens tussen administraties moest vereenvoudigen. Omdat er op dat moment slechts een beperkt aantal federale gegevensbronnen naar een even zeer beperkt aantal Vlaamse administraties werd ontsloten, programmeerde men het platform zelf.

Het Magda-platform werd volgens Corve de afgelopen jaren echter al snel onmisbaar voor de gegevensuitwisseling tussen Vlaamse administraties, voor de ontsluiting van gegevens uit de federale authentieke gegevensbronnen en ook steeds meer voor de ondersteuning van gegevensstromen met de lokale besturen. Om nieuwe koppelingen te kunnen maken, moet er telkens een stuk geprogrammeerd worden.

Maar omdat er meer gebruikers en toepassingen zijn bijgekomen, en de rol van Corve ondertussen is uitgebreid, was het eerste Magda-platform aan vernieuwing toe. "In dit nieuwe Magda 2.0 platform moet het beheer van nieuwe gegevensbronnen, diensten en afnemers een zaak te worden van "configureren" eerder dan van "programmeren". Dit is een aanpak die kostenefficiënter en tijdsbesparend is. Het Magda 2.0 platform moet qua schaalbaarheid en performantie ook voorzien zijn op het ondersteunen van afnemers bij alle lokale besturen", aldus Corve.

In de periode 2010-2011 zal het nieuwe Magda 2.0 platform stapsgewijs uitgebouwd worden.

Het Magda-platform is aan vernieuwing toe. Die wordt in 2010-2011 stapsgewijs doorgevoerd. In 2005 lanceerde Corve, Coördinatiecel Vlaams e-government, het Magda-platform, een ICT-infrastructuur die het delen van gegevens tussen administraties moest vereenvoudigen. Omdat er op dat moment slechts een beperkt aantal federale gegevensbronnen naar een even zeer beperkt aantal Vlaamse administraties werd ontsloten, programmeerde men het platform zelf. Het Magda-platform werd volgens Corve de afgelopen jaren echter al snel onmisbaar voor de gegevensuitwisseling tussen Vlaamse administraties, voor de ontsluiting van gegevens uit de federale authentieke gegevensbronnen en ook steeds meer voor de ondersteuning van gegevensstromen met de lokale besturen. Om nieuwe koppelingen te kunnen maken, moet er telkens een stuk geprogrammeerd worden. Maar omdat er meer gebruikers en toepassingen zijn bijgekomen, en de rol van Corve ondertussen is uitgebreid, was het eerste Magda-platform aan vernieuwing toe. "In dit nieuwe Magda 2.0 platform moet het beheer van nieuwe gegevensbronnen, diensten en afnemers een zaak te worden van "configureren" eerder dan van "programmeren". Dit is een aanpak die kostenefficiënter en tijdsbesparend is. Het Magda 2.0 platform moet qua schaalbaarheid en performantie ook voorzien zijn op het ondersteunen van afnemers bij alle lokale besturen", aldus Corve. In de periode 2010-2011 zal het nieuwe Magda 2.0 platform stapsgewijs uitgebouwd worden.