Het kot was te klein toen bekend raakte dat de Vlaamse overheid haar e-govcel Corve wilde opsplitsen. De 'beleidsuitvoerende tak' zou ondergebracht worden bij de entiteit ict-beleid van Luc Chauvin, een handvol ambtenaren zou de overstap moeten maken naar het Vlaams Departement Bestuurszaken.

"Ik heb om meer personeel gevraagd, en nu zou ik het met minder mensen moeten doen", vertelde bezieler van Corve, Geert Mareels, vorig jaar aan Data News. "Als deze beslissing van de overheid onverkort wordt uitgevoerd, zal niet alleen Corve, maar ook de entiteit ict-beleid verzwakken. Wat is de winst voor Vlaanderen?"

Volgens diezelfde Mareels is de situatie de voorbije twaalf maanden gevoelig verbeterd. "Intussen is de fusie met de cel it-beleid zo goed als rond, en hebben we onze werknemers kunnen behouden. Dankzij een 'budgettaire operatie' zijn de betrokkenen niet moeten vertrekken, al moeten we het wel met minder financiële middelen zien te doen."

De naam Corve blijft voorlopig behouden, en valt nu onder de nieuwe entiteit e-gov en it-beleid (EIB) onder leiding van Luc Chauvin. "De integratie verloopt prima, al blijven we twee kleine diensten die onderbemand en overbevraagd zijn (in totaal een vijftigtal ambtenaren). Het is wachten op het moment dat we een 'echt' agentschap worden, dat per decreet zijn opdrachten krijgt." Momenteel is er overeengekomen dat het EIB een rist generieke diensten kan gaan leveren aan lokale besturen. Een eerste project is de toegang voor gemeentelijke ambtenaren tot authentieke bronnen.

"We hebben een soort van portaalsite gemaakt waarop gemeenteambtenaren terecht kunnen voor authentieke gegevens, óók federale. Vroeger moest een gemeentebestuur ellenlange procedures doorlopen om ambtenarentokens aan te vragen, nu kan dat met een paar klikken."

Het systeem is al uit de testfase. Vanaf september mogen een aantal testgemeenten de spits afbijten. "We hebben zelfs een filmpje gemaakt om uit te leggen hoe de vork juist aan de steel zit", grapt Mareels.

Overigens is de voormalige kabinetschef opvallend enthousiast over het nieuwe regeerakkoord. "Eindelijk lijkt het politieke niveau te beseffen welke mogelijkheden e-gov biedt voor de administratieve dienstverlening. In de tekst staat bijna letterlijk dat ons Magda-platform (Maximale GegevensDeling tussen Adminstraties) uitgebreid moet worden naar alle gemeenten. Het regeerakkoord spreekt ook over 'de bundeling van een aantal initiatieven'. De denkpiste van één strategie voor Corve, het EIB, het Agentschap Geografische Informatie (AGIV) en de Vlaamse Infolijn circuleert toch al. Dat zou méér dan uitstekend zijn, want in het verleden vielen Corve en het AGIV bijvoorbeeld onder de bevoegdheid van twee verschillende ministers, met alle problemen van dien."

Het kot was te klein toen bekend raakte dat de Vlaamse overheid haar e-govcel Corve wilde opsplitsen. De 'beleidsuitvoerende tak' zou ondergebracht worden bij de entiteit ict-beleid van Luc Chauvin, een handvol ambtenaren zou de overstap moeten maken naar het Vlaams Departement Bestuurszaken. "Ik heb om meer personeel gevraagd, en nu zou ik het met minder mensen moeten doen", vertelde bezieler van Corve, Geert Mareels, vorig jaar aan Data News. "Als deze beslissing van de overheid onverkort wordt uitgevoerd, zal niet alleen Corve, maar ook de entiteit ict-beleid verzwakken. Wat is de winst voor Vlaanderen?" Volgens diezelfde Mareels is de situatie de voorbije twaalf maanden gevoelig verbeterd. "Intussen is de fusie met de cel it-beleid zo goed als rond, en hebben we onze werknemers kunnen behouden. Dankzij een 'budgettaire operatie' zijn de betrokkenen niet moeten vertrekken, al moeten we het wel met minder financiële middelen zien te doen." De naam Corve blijft voorlopig behouden, en valt nu onder de nieuwe entiteit e-gov en it-beleid (EIB) onder leiding van Luc Chauvin. "De integratie verloopt prima, al blijven we twee kleine diensten die onderbemand en overbevraagd zijn (in totaal een vijftigtal ambtenaren). Het is wachten op het moment dat we een 'echt' agentschap worden, dat per decreet zijn opdrachten krijgt." Momenteel is er overeengekomen dat het EIB een rist generieke diensten kan gaan leveren aan lokale besturen. Een eerste project is de toegang voor gemeentelijke ambtenaren tot authentieke bronnen. "We hebben een soort van portaalsite gemaakt waarop gemeenteambtenaren terecht kunnen voor authentieke gegevens, óók federale. Vroeger moest een gemeentebestuur ellenlange procedures doorlopen om ambtenarentokens aan te vragen, nu kan dat met een paar klikken." Het systeem is al uit de testfase. Vanaf september mogen een aantal testgemeenten de spits afbijten. "We hebben zelfs een filmpje gemaakt om uit te leggen hoe de vork juist aan de steel zit", grapt Mareels. Overigens is de voormalige kabinetschef opvallend enthousiast over het nieuwe regeerakkoord. "Eindelijk lijkt het politieke niveau te beseffen welke mogelijkheden e-gov biedt voor de administratieve dienstverlening. In de tekst staat bijna letterlijk dat ons Magda-platform (Maximale GegevensDeling tussen Adminstraties) uitgebreid moet worden naar alle gemeenten. Het regeerakkoord spreekt ook over 'de bundeling van een aantal initiatieven'. De denkpiste van één strategie voor Corve, het EIB, het Agentschap Geografische Informatie (AGIV) en de Vlaamse Infolijn circuleert toch al. Dat zou méér dan uitstekend zijn, want in het verleden vielen Corve en het AGIV bijvoorbeeld onder de bevoegdheid van twee verschillende ministers, met alle problemen van dien."