De Vlaamse overheid gaat haar e-govcel Corve opsplitsen. Opvallend daarbij is dat het 'interdepartementaal project voor E-government in Vlaanderen' eigenlijk al enkele jaren niet meer bestaat.

Corve werd opgericht in 2004 omdat Vlaanderen toen dringend nood bleek te hebben aan een interdepartementaal coördinerend orgaan voor zijn e-government. Geert Mareels, voordien kabinetchef van verschillende socialistische ministers, werd aangetrokken als bezieler. Enkele jaren later kan Mareels een mooi palmares voorleggen. Corve hielp al heel wat projecten op de rails zetten, en geniet een uitstekende reputatie bij zijn 'klanten'.

Een tijdje geleden 'herinnerde' de Vlaamse regering zich echter dat ze in 2005 had beslist om alle interdepartementale projecten af te schaffen. Dat was blijkbaar nodig om tot 'Beter Bestuurlijk Beleid' (BBB) te komen.

Vorige week kreeg Mareels dan te horen van het kabinet van minister Geert Bourgeois dat, juridisch gesproken, Corve al twee jaar niet meer bestaat. "Het kabinet was vergeten om ons in te lichten", sneert Mareels op zijn blog, "dus hebben we maar gewoon doorgewerkt."

Intussen staat het zo goed als vast dat Corve opgesplitst wordt in een 'beleidsuitvoerende tak' en een 'beleidsvoorbereidende tak'. De beleidsuitvoerende tak wordt ondergebracht bij de cel ICT-beleid van Luc Chauvin. Daarnaast moeten er enkele mensen de overstap maken naar het Vlaams Departement Bestuurszaken. Het principe van Beter Bestuurlijk Beleid zegt immers dat beleidsvoorbereiding moet gescheiden zijn van beleidsuitvoering.

Corve is wat dat betreft altijd een buitenbeentje geweest. Naar eigen zeggen vraagt Geert Mareels ook al twee jaar om een betere juridische omkadering voor zijn beleidscel. "Maar daar is het nu te laat voor. Ik heb er ook niets op tegen dat we deel gaan uitmaken van de entiteit ICT-beleid. Maar dat ik van ons kleine groepje ook nog eens enkele mensen naar het Departement moet sturen, is een brug te ver. Ik heb onlangs om meer personeel gevraagd, en nu zou ik het met minder mensen moeten stellen. Een beetje gek toch, dat er nu meer volk gaat vertellen wat de overblijvers concreet moeten uitvoeren."

Overigens zou ook Luc Chauvin enkele van zijn mensen naar het Vlaams Departement Bestuurszaken moeten sturen. Mareels gaat er dan ook vanuit dat, als deze beslissing van de overheid onverkort wordt uitgevoerd, niet alleen Corve maar ook de cel ICT-beleid zal verzwakken.

"Ik snap echt niet waar men naar toe wil", klinkt het nog. "Het splitsen in beleidsvoorbereiding en uitvoering is nooit echt zo strikt in een wet of een decreet gegoten. Waarom worden IT en e-gov dan zo hard aangepakt? Wat is de winst voor Vlaanderen?"

De Corve-topman windt er geen doekjes om. "Met minder mensen, gaan we ook minder diensten kunnen aanbieden. Ik kan geen 308 gemeentes en 60 departementen bedienen met maar tien mensen. Maak de vergelijking eens met het federale niveau. Voor de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid werken 70 mensen. Terwijl wij nu met twaalf zijn, en in feite veel meer moeten doen op meer beleidsdomeinen dan de KSZ."

De Vlaamse overheid gaat haar e-govcel Corve opsplitsen. Opvallend daarbij is dat het 'interdepartementaal project voor E-government in Vlaanderen' eigenlijk al enkele jaren niet meer bestaat. Corve werd opgericht in 2004 omdat Vlaanderen toen dringend nood bleek te hebben aan een interdepartementaal coördinerend orgaan voor zijn e-government. Geert Mareels, voordien kabinetchef van verschillende socialistische ministers, werd aangetrokken als bezieler. Enkele jaren later kan Mareels een mooi palmares voorleggen. Corve hielp al heel wat projecten op de rails zetten, en geniet een uitstekende reputatie bij zijn 'klanten'. Een tijdje geleden 'herinnerde' de Vlaamse regering zich echter dat ze in 2005 had beslist om alle interdepartementale projecten af te schaffen. Dat was blijkbaar nodig om tot 'Beter Bestuurlijk Beleid' (BBB) te komen. Vorige week kreeg Mareels dan te horen van het kabinet van minister Geert Bourgeois dat, juridisch gesproken, Corve al twee jaar niet meer bestaat. "Het kabinet was vergeten om ons in te lichten", sneert Mareels op zijn blog, "dus hebben we maar gewoon doorgewerkt." Intussen staat het zo goed als vast dat Corve opgesplitst wordt in een 'beleidsuitvoerende tak' en een 'beleidsvoorbereidende tak'. De beleidsuitvoerende tak wordt ondergebracht bij de cel ICT-beleid van Luc Chauvin. Daarnaast moeten er enkele mensen de overstap maken naar het Vlaams Departement Bestuurszaken. Het principe van Beter Bestuurlijk Beleid zegt immers dat beleidsvoorbereiding moet gescheiden zijn van beleidsuitvoering. Corve is wat dat betreft altijd een buitenbeentje geweest. Naar eigen zeggen vraagt Geert Mareels ook al twee jaar om een betere juridische omkadering voor zijn beleidscel. "Maar daar is het nu te laat voor. Ik heb er ook niets op tegen dat we deel gaan uitmaken van de entiteit ICT-beleid. Maar dat ik van ons kleine groepje ook nog eens enkele mensen naar het Departement moet sturen, is een brug te ver. Ik heb onlangs om meer personeel gevraagd, en nu zou ik het met minder mensen moeten stellen. Een beetje gek toch, dat er nu meer volk gaat vertellen wat de overblijvers concreet moeten uitvoeren." Overigens zou ook Luc Chauvin enkele van zijn mensen naar het Vlaams Departement Bestuurszaken moeten sturen. Mareels gaat er dan ook vanuit dat, als deze beslissing van de overheid onverkort wordt uitgevoerd, niet alleen Corve maar ook de cel ICT-beleid zal verzwakken. "Ik snap echt niet waar men naar toe wil", klinkt het nog. "Het splitsen in beleidsvoorbereiding en uitvoering is nooit echt zo strikt in een wet of een decreet gegoten. Waarom worden IT en e-gov dan zo hard aangepakt? Wat is de winst voor Vlaanderen?" De Corve-topman windt er geen doekjes om. "Met minder mensen, gaan we ook minder diensten kunnen aanbieden. Ik kan geen 308 gemeentes en 60 departementen bedienen met maar tien mensen. Maak de vergelijking eens met het federale niveau. Voor de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid werken 70 mensen. Terwijl wij nu met twaalf zijn, en in feite veel meer moeten doen op meer beleidsdomeinen dan de KSZ."