CTG Belgium, met in onderaanneming partners als HP, NextiraOne en Telindus, integreert een Enterprise Management System (EMS) bij het ministerie van Defensie. Dat is een beheersysteem voor de ict-netwerken en -platformen. Dat zou uiteindelijk enerzijds tot een beter overzicht moeten leiden voor de ict-mensen van het ministerie en anderzijds tot lagere personeels- en exploitatiekosten. Defensie had aanvankelijk 4,8 miljoen euro veil voor het project, CTG kan het doen voor 4,35 miljoen euro.CTG levert hardware, software (op basis van HP OpenView) en processen van EMS, parametriseert die en draagt vervolgens de uitbating over aan de ict'ers van het ministerie. Aanvullend worden de 1250 ict- en eindgebruikers van het EMS gevormd, wordt de nodige documentatie geleverd en voorziet CTG in ondersteuning en onderhoud. Dat laatste is in de aanbesteding opgenomen als een overeenkomst 'voor onbepaalde duur'.

CTG Belgium, met in onderaanneming partners als HP, NextiraOne en Telindus, integreert een Enterprise Management System (EMS) bij het ministerie van Defensie. Dat is een beheersysteem voor de ict-netwerken en -platformen. Dat zou uiteindelijk enerzijds tot een beter overzicht moeten leiden voor de ict-mensen van het ministerie en anderzijds tot lagere personeels- en exploitatiekosten. Defensie had aanvankelijk 4,8 miljoen euro veil voor het project, CTG kan het doen voor 4,35 miljoen euro.CTG levert hardware, software (op basis van HP OpenView) en processen van EMS, parametriseert die en draagt vervolgens de uitbating over aan de ict'ers van het ministerie. Aanvullend worden de 1250 ict- en eindgebruikers van het EMS gevormd, wordt de nodige documentatie geleverd en voorziet CTG in ondersteuning en onderhoud. Dat laatste is in de aanbesteding opgenomen als een overeenkomst 'voor onbepaalde duur'.