In deze digitale wereld moet iedereen zich bewust zijn van de dreigingen die ons voortdurend belagen, en de nodige maatregelen nemen om de risico's te beperken. Voor de eindgebruiker betekent dit bijvoorbeeld: geregeld van wachtwoord veranderen en de wachtwoorden voldoende complex maken.

Overheden, zowel nationale als internationale, hebben ook belangrijke verantwoordelijkheden in de strijd tegen cybercriminaliteit. Enerzijds het opsporen van nieuwe vormen van cybercriminaliteit en -criminelen en het ingrijpen waar mogelijk; anderzijds het zo goed mogelijk informeren van bedrijven en consumenten over de gevaren en wat ertegen te beginnen. Overheden moeten er ook voor zorgen dat de vitale infrastructuur cyber resilient is, en dus niet kan worden lamgelegd met een enkele aanval, hoe complex en geavanceerd die ook is.

Een minstens even belangrijke rol is weggelegd voor de ondernemingen. Hun ICT-infrastructuur is niet alleen cruciaal voor de eigen werking, maar bevat meestal ook gevoelige informatie over de klanten en partners. Als een bedrijf wordt gehackt, is het risico dus heel groot. Niet alleen kunnen de activiteiten worden gedwarsboomd, het bedrijf kan ook onherstelbare imagoschade oplopen. Bovendien kan een hacking klanten en partners ernstige schade toebrengen, met de nodige claims tot gevolg.

Natuurlijk is het niet eenvoudig om het juiste evenwicht te vinden tussen de waarde van het bedrijf en de digitale infrastructuur enerzijds, en de investeringen om deze infrastructuur te beschermen anderzijds. Er bestaan echter bedrijven - denk maar aan Deloitte - met gespecialiseerde centers of excellence die de klant kunnen bijstaan in zowel de technische als zakelijke aspecten van de cybergevaren en de gepaste beveiliging.

In deze digitale wereld moet iedereen zich bewust zijn van de dreigingen die ons voortdurend belagen, en de nodige maatregelen nemen om de risico's te beperken. Voor de eindgebruiker betekent dit bijvoorbeeld: geregeld van wachtwoord veranderen en de wachtwoorden voldoende complex maken.Overheden, zowel nationale als internationale, hebben ook belangrijke verantwoordelijkheden in de strijd tegen cybercriminaliteit. Enerzijds het opsporen van nieuwe vormen van cybercriminaliteit en -criminelen en het ingrijpen waar mogelijk; anderzijds het zo goed mogelijk informeren van bedrijven en consumenten over de gevaren en wat ertegen te beginnen. Overheden moeten er ook voor zorgen dat de vitale infrastructuur cyber resilient is, en dus niet kan worden lamgelegd met een enkele aanval, hoe complex en geavanceerd die ook is.Een minstens even belangrijke rol is weggelegd voor de ondernemingen. Hun ICT-infrastructuur is niet alleen cruciaal voor de eigen werking, maar bevat meestal ook gevoelige informatie over de klanten en partners. Als een bedrijf wordt gehackt, is het risico dus heel groot. Niet alleen kunnen de activiteiten worden gedwarsboomd, het bedrijf kan ook onherstelbare imagoschade oplopen. Bovendien kan een hacking klanten en partners ernstige schade toebrengen, met de nodige claims tot gevolg.Natuurlijk is het niet eenvoudig om het juiste evenwicht te vinden tussen de waarde van het bedrijf en de digitale infrastructuur enerzijds, en de investeringen om deze infrastructuur te beschermen anderzijds. Er bestaan echter bedrijven - denk maar aan Deloitte - met gespecialiseerde centers of excellence die de klant kunnen bijstaan in zowel de technische als zakelijke aspecten van de cybergevaren en de gepaste beveiliging.