De 'Data Protection Day 2011' is aanleiding om de acties naar kinderen en jongeren voor meer privacybesef in hun internetgebruik in de verf te zetten.

De 'Data Protection Day 2011' herinnert aan de goedkeuring van 'Conventie 108' ('Bescherming van personen inzake de automatische verwerking van persoonlijke gegevens'), precies 30 jaar geleden. Deze tekst ligt ook vandaag nog mee aan de basis van het Europese beleid inzake de 'bescherming van de persoonlijke levenssfeer'. Oorspronkelijk werd vooral naar volwassenen en bedrijven gecommuniceerd, maar in de voorbije jaren groeide de aandacht voor jongeren, naarmate die laatsten steeds intensiever gebruik maakten van het internet.

Samenwerking
Zowel Child Focus, de ministeries van Onderwijs en de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (de privacycommissie) hebben in de voorbije jaren acties gedaan naar die groepen, onder meer inzake een beter privacygedrag. De drie partijen vonden daarbij bij elkaar complementaire expertise. Zo zocht Child Focus het onderwijs aan als kanaal naar kinderen en jongeren voor het materiaal dat de organisatie heeft gecreëerd, waarna de scholen ook raad vroegen hoe met persoonsgebonden gegevens om te gaan. Van zijn kant besefte de privacycommissie de nood om hun in juridische termen vervatte kennis te vertalen in meer 'begrijpbare' informatie en tips.

Sinds vorig jaar werd dan ook de website 'www.ikbeslis.be'/'www.jedecide.be' uitgebouwd met informatie voor zowel kinderen, jongeren, ouders en scholen. Op zijn beurt verleent onderwijs steun door artikels over deze onderwerpen (veilig internetgebruik, privacy etc) in de tijdschriften die naar de leerlingen en scholieren worden verspreid. Voorts wordt het materiaal van Child Focus (inclusief posters, een spel voor kinderen en dies meer) aangewend op scholen in lessen, debatten en dies meer, onder meer rond het gebruik van sociale netwerken.

Belangrijk is dat kinderen goed worden geïnformeerd, zodat ze bewust de goede keuzes kunnen maken. Belangrijk daarbij zijn de jeugdpanels waarin jongeren duidelijk maken wat werkt en wat niet. Zo werken folders 'niet', maar is een 'laptop tattoo' (een stickertje op laptops en pc's zoals de 'Intel-stickertjes') met bijvoorbeeld info over 'cyberpesten' wel effectief. Op zo'n stickertje staat vermeld waar slachtoffers van cyberpesten hulp kunnen vinden, samen met een oproep er wat aan te doen! Overigens blijkt uit contacten met de jongeren dat ze weldegelijk het belang van privacy en de bescherming ervan beseffen.

Bekijk hier een publiciteitsfilmpje voor de Data Protection Day:

De 'Data Protection Day 2011' is aanleiding om de acties naar kinderen en jongeren voor meer privacybesef in hun internetgebruik in de verf te zetten. De 'Data Protection Day 2011' herinnert aan de goedkeuring van 'Conventie 108' ('Bescherming van personen inzake de automatische verwerking van persoonlijke gegevens'), precies 30 jaar geleden. Deze tekst ligt ook vandaag nog mee aan de basis van het Europese beleid inzake de 'bescherming van de persoonlijke levenssfeer'. Oorspronkelijk werd vooral naar volwassenen en bedrijven gecommuniceerd, maar in de voorbije jaren groeide de aandacht voor jongeren, naarmate die laatsten steeds intensiever gebruik maakten van het internet. Samenwerking Zowel Child Focus, de ministeries van Onderwijs en de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (de privacycommissie) hebben in de voorbije jaren acties gedaan naar die groepen, onder meer inzake een beter privacygedrag. De drie partijen vonden daarbij bij elkaar complementaire expertise. Zo zocht Child Focus het onderwijs aan als kanaal naar kinderen en jongeren voor het materiaal dat de organisatie heeft gecreëerd, waarna de scholen ook raad vroegen hoe met persoonsgebonden gegevens om te gaan. Van zijn kant besefte de privacycommissie de nood om hun in juridische termen vervatte kennis te vertalen in meer 'begrijpbare' informatie en tips. Sinds vorig jaar werd dan ook de website 'www.ikbeslis.be'/'www.jedecide.be' uitgebouwd met informatie voor zowel kinderen, jongeren, ouders en scholen. Op zijn beurt verleent onderwijs steun door artikels over deze onderwerpen (veilig internetgebruik, privacy etc) in de tijdschriften die naar de leerlingen en scholieren worden verspreid. Voorts wordt het materiaal van Child Focus (inclusief posters, een spel voor kinderen en dies meer) aangewend op scholen in lessen, debatten en dies meer, onder meer rond het gebruik van sociale netwerken. Belangrijk is dat kinderen goed worden geïnformeerd, zodat ze bewust de goede keuzes kunnen maken. Belangrijk daarbij zijn de jeugdpanels waarin jongeren duidelijk maken wat werkt en wat niet. Zo werken folders 'niet', maar is een 'laptop tattoo' (een stickertje op laptops en pc's zoals de 'Intel-stickertjes') met bijvoorbeeld info over 'cyberpesten' wel effectief. Op zo'n stickertje staat vermeld waar slachtoffers van cyberpesten hulp kunnen vinden, samen met een oproep er wat aan te doen! Overigens blijkt uit contacten met de jongeren dat ze weldegelijk het belang van privacy en de bescherming ervan beseffen.Bekijk hier een publiciteitsfilmpje voor de Data Protection Day: