Als ICT Manager 2002 Large Organisations bewijst Pascal Cousin hoe de Belux-vestiging van een wereldconcern als DaimlerChrysler toch software kan ontwikkelen die het uiteindelijk tot toonbeeld voor de andere Europese vestigingen schopt. Dank zij het Vision project kan de autoverkoper zijn klant een totaalvoorstel doen, tot en met het toekennen van een productie-slot op de band.DaimlerChrysler hoeven we niet voor te stellen... De klassewagens van Mercedes, de eigenzinnige PT Cruisers van Chrysler, de avontuurlijke Jeeps, de lilliputter-Smarts, om niet te spreken over de honderden vrachtwagens, bussen en camionetten met de befaamde ster op de radiator,... de producten van DaimlerChrysler cruisen dagelijks op alle wegen (en zelfs in de lucht, dank zij de participatie in Airbus-bouwer EADS).Kijk op verkoopPascal Cousin pakte voor de Data News jury uit met zijn Vision-project, alias Vehicle Information System and Integrated Ordering Network. Integratie is hierbij een sleutelwoord, want technologisch vormt het project een schitterende link tussen de bestaande centrale back-office en productiesystemen en het systeem ten dienste van de verkoper. Cousin legt evenwel een nog grotere nadruk op de klantgerichtheid als basisfilosofie en maakt dat ook hard in zijn beschrijving.Met Vision kan de klant immers zijn nieuwe wagen tot in de kleinste details configureren, waarna de verkoper hem desgewenst kan helpen met alle bijkomende aspecten van een auto-aanschaf (financiering, leasing, verzekering en wat al niet meer). Het is zelfs mogelijk om na te gaan of de gewenste uitvoering al niet ergens anders bij een dealer beschikbaar is, om zo de levering nog te versnellen. Hoedanook kan de klant met dit systeem op de voet volgen hoe het staat met zijn nieuwe auto, te beginnen met het toekennen van een slot op de band (een unicum bij DaimlerChrysler in Europa), gevolgd door informatie over de verschillende stadia van de productie tot en met het ogenblik van levering.Bij de voorstelling bleek tevens dat Vision werd gecreerd door een ICT-ploeg die een diepgaande kennis heeft van de sector waarin het bedrijf actief is. Hier gaapt er duidelijk geen kloof tussen de bedrijfsmensen en de ICT-ers, want je moet weten wat je informatiseert, stelt Cousin het bondig, en je moet mikken op de klant.Vision werd met een duidelijke kijk op openheid geschreven. Het systeem kan immers evengoed voor Mercedes Benz vestigingen, als voor Chrysler en (binnenkort) voor Smart dealers worden aangewend. Van bij de aanvang werd ook de bruikbaarheid in meerdere talen en landen voorzien blijkbaar een haast vanzelfsprekend kenmerk van software die in onze contreien het daglicht ziet, in tegenstelling tot soft die uit een van de grote taallanden afkomstig is. Op termijn zal het pakket inhoudelijk nog worden uitgebreid om de klant verschillende servicespakketten aan te bieden, terwijl ook het gebruik van draadloze systemen voor de verkoper is voorzien.Cousin benadrukt tevens dat het project volledig in Belgi werd uitgevoerd, als enige internationale toepassing die geheel door een nationale invoerder werd gebouwd. Vision fungeert vandaag overigens binnen DaimlerChrysler als de Europese functionele benchmark.Sterk staaltje van back-office integratieVision is dan ook niet alleen een knap gentegreerde front-end voor de verkoper maar vormt in eerste instantie ook een sterk voorbeeld van een integratie met back-office systemen. Zo bood de eerste versie van Vision een koppeling met een IDMS database op een mainframe met toepassingen in ADS en Cobol!De volgende versie gaat nog een stap verder, met een overzetting van de database naar een relationele omgeving. Cousin verkoos daarbij niet zomaar met een of ander tool hup-hup de bestaande toestand in een soort nieuw datamodel te gieten, want dat zou leiden tot een onontwarbaar (en niet te onderhouden) spaghetti-kluwen van relaties. Cousin bewees dat ook voor de jury. In samenwerking met professor Hainaut van de Universit Notre-Dame de la Paix uit Namen (evenals Bureau Cooperact en de eigen database-administrator) werd daarentegen een analyse van ca. 500.000 lijnen softwarecode uitgevoerd en op basis daarvan werd een geoptimaliseerd datamodel gecreerd.Bij het herwerken wordt tevens een beroep gedaan op geavanceerde technologien als UML (Unified Modeling Language) en RUP (Rational Unified Process, een ontwikkelingsmethode). Tegelijkertijd werd ook gekozen voor nieuwe omgevingen als J2EE (Java 2 Enterprise edition) en IBM Websphere. Samen met de overgang naar een relationele omgeving moet een en ander resulteren in lagere werkingskosten, evenals een eenvoudiger en meer uniforme hard- en softwareomgeving.Evenals voordien tekent de Belgische ploeg voor de totaliteit van de second tier laag, waar in de eerste versie onder meer gebruik gemaakt werd van onWeb van Simware (voor de verdeling van de informatie naar de Web-browsers op de clientsystemen).Cousin besloot daarbij uitdrukkelijk eigen personeelsleden in te schakelen, zodat meteen ook zwaar aandacht werd besteed aan hun bijscholing! Ook werd een beroep gedaan op externe coaching-bedrijven (zoals Synapsis). De opleidingsinspanning betrof niet alleen het ICT-personeel, maar ook het verkoopspersoneel zelf. Om de nieuwe mogelijkheden duidelijk te maken, ging DaimlerChrysler behoorlijk ver, inclusief het aanmaken van cds met een videovoorstelling en uitgebreide begeleidende brochures.VoordelenDe voordelen zijn navenant, zowel voor verkoper als klant. Deze laatste kan beter worden gediend, terwijl de verkoper over een krachtiger verkoopstool beschikt voor, tijdens en na het afsluiten van de verkoop. Vision biedt immers een faciliteit om het boodschappenverkeer tussen verkoper an klant na het tekenen van het contract vlotter lees elektronisch te laten verlopen, wat de verkoper met minder rompslomp opzadelt en de klant minder frustraties en ongeduldig wachten garandeert. Vandaag ondersteunt het systeem gemiddeld meer dan 250 gelijktijdige gebruikers, waarbij een hoge mate van bedrijfszekerheid wordt nagestreefd. Het uitvallen van het systeem gedurende meer dan een uur zou al erg zijn, aldus Cousin. In de voorbije jaren heeft Vision immers ertoe geleid dat Mercedes Benz vandaag 34.000 voertuigen verkoopt met evenveel personen als in 1991 toen ca. 20.000 voertuigen werden gesleten.Als ook de klant zelf meer dan ooit tevreden is met een proces dat hem zijn Mercedes toont, dan moet dit haast onvermijdelijk in een sterkere klantenbinding resulteren.Aangewende technologieClient Wintel systeem met browser; HTML, JavaMiddleware NT 4 (SP6) server, Rexx, OnWeb van SimwareCentral link naar IDMS en Oracle (wordt UDB/DB2), J2EEMethode RUP/UML

Als ICT Manager 2002 Large Organisations bewijst Pascal Cousin hoe de Belux-vestiging van een wereldconcern als DaimlerChrysler toch software kan ontwikkelen die het uiteindelijk tot toonbeeld voor de andere Europese vestigingen schopt. Dank zij het Vision project kan de autoverkoper zijn klant een totaalvoorstel doen, tot en met het toekennen van een productie-slot op de band.DaimlerChrysler hoeven we niet voor te stellen... De klassewagens van Mercedes, de eigenzinnige PT Cruisers van Chrysler, de avontuurlijke Jeeps, de lilliputter-Smarts, om niet te spreken over de honderden vrachtwagens, bussen en camionetten met de befaamde ster op de radiator,... de producten van DaimlerChrysler cruisen dagelijks op alle wegen (en zelfs in de lucht, dank zij de participatie in Airbus-bouwer EADS).Kijk op verkoopPascal Cousin pakte voor de Data News jury uit met zijn Vision-project, alias Vehicle Information System and Integrated Ordering Network. Integratie is hierbij een sleutelwoord, want technologisch vormt het project een schitterende link tussen de bestaande centrale back-office en productiesystemen en het systeem ten dienste van de verkoper. Cousin legt evenwel een nog grotere nadruk op de klantgerichtheid als basisfilosofie en maakt dat ook hard in zijn beschrijving.Met Vision kan de klant immers zijn nieuwe wagen tot in de kleinste details configureren, waarna de verkoper hem desgewenst kan helpen met alle bijkomende aspecten van een auto-aanschaf (financiering, leasing, verzekering en wat al niet meer). Het is zelfs mogelijk om na te gaan of de gewenste uitvoering al niet ergens anders bij een dealer beschikbaar is, om zo de levering nog te versnellen. Hoedanook kan de klant met dit systeem op de voet volgen hoe het staat met zijn nieuwe auto, te beginnen met het toekennen van een slot op de band (een unicum bij DaimlerChrysler in Europa), gevolgd door informatie over de verschillende stadia van de productie tot en met het ogenblik van levering.Bij de voorstelling bleek tevens dat Vision werd gecreerd door een ICT-ploeg die een diepgaande kennis heeft van de sector waarin het bedrijf actief is. Hier gaapt er duidelijk geen kloof tussen de bedrijfsmensen en de ICT-ers, want je moet weten wat je informatiseert, stelt Cousin het bondig, en je moet mikken op de klant.Vision werd met een duidelijke kijk op openheid geschreven. Het systeem kan immers evengoed voor Mercedes Benz vestigingen, als voor Chrysler en (binnenkort) voor Smart dealers worden aangewend. Van bij de aanvang werd ook de bruikbaarheid in meerdere talen en landen voorzien blijkbaar een haast vanzelfsprekend kenmerk van software die in onze contreien het daglicht ziet, in tegenstelling tot soft die uit een van de grote taallanden afkomstig is. Op termijn zal het pakket inhoudelijk nog worden uitgebreid om de klant verschillende servicespakketten aan te bieden, terwijl ook het gebruik van draadloze systemen voor de verkoper is voorzien.Cousin benadrukt tevens dat het project volledig in Belgi werd uitgevoerd, als enige internationale toepassing die geheel door een nationale invoerder werd gebouwd. Vision fungeert vandaag overigens binnen DaimlerChrysler als de Europese functionele benchmark.Sterk staaltje van back-office integratieVision is dan ook niet alleen een knap gentegreerde front-end voor de verkoper maar vormt in eerste instantie ook een sterk voorbeeld van een integratie met back-office systemen. Zo bood de eerste versie van Vision een koppeling met een IDMS database op een mainframe met toepassingen in ADS en Cobol!De volgende versie gaat nog een stap verder, met een overzetting van de database naar een relationele omgeving. Cousin verkoos daarbij niet zomaar met een of ander tool hup-hup de bestaande toestand in een soort nieuw datamodel te gieten, want dat zou leiden tot een onontwarbaar (en niet te onderhouden) spaghetti-kluwen van relaties. Cousin bewees dat ook voor de jury. In samenwerking met professor Hainaut van de Universit Notre-Dame de la Paix uit Namen (evenals Bureau Cooperact en de eigen database-administrator) werd daarentegen een analyse van ca. 500.000 lijnen softwarecode uitgevoerd en op basis daarvan werd een geoptimaliseerd datamodel gecreerd.Bij het herwerken wordt tevens een beroep gedaan op geavanceerde technologien als UML (Unified Modeling Language) en RUP (Rational Unified Process, een ontwikkelingsmethode). Tegelijkertijd werd ook gekozen voor nieuwe omgevingen als J2EE (Java 2 Enterprise edition) en IBM Websphere. Samen met de overgang naar een relationele omgeving moet een en ander resulteren in lagere werkingskosten, evenals een eenvoudiger en meer uniforme hard- en softwareomgeving.Evenals voordien tekent de Belgische ploeg voor de totaliteit van de second tier laag, waar in de eerste versie onder meer gebruik gemaakt werd van onWeb van Simware (voor de verdeling van de informatie naar de Web-browsers op de clientsystemen).Cousin besloot daarbij uitdrukkelijk eigen personeelsleden in te schakelen, zodat meteen ook zwaar aandacht werd besteed aan hun bijscholing! Ook werd een beroep gedaan op externe coaching-bedrijven (zoals Synapsis). De opleidingsinspanning betrof niet alleen het ICT-personeel, maar ook het verkoopspersoneel zelf. Om de nieuwe mogelijkheden duidelijk te maken, ging DaimlerChrysler behoorlijk ver, inclusief het aanmaken van cds met een videovoorstelling en uitgebreide begeleidende brochures.VoordelenDe voordelen zijn navenant, zowel voor verkoper als klant. Deze laatste kan beter worden gediend, terwijl de verkoper over een krachtiger verkoopstool beschikt voor, tijdens en na het afsluiten van de verkoop. Vision biedt immers een faciliteit om het boodschappenverkeer tussen verkoper an klant na het tekenen van het contract vlotter lees elektronisch te laten verlopen, wat de verkoper met minder rompslomp opzadelt en de klant minder frustraties en ongeduldig wachten garandeert. Vandaag ondersteunt het systeem gemiddeld meer dan 250 gelijktijdige gebruikers, waarbij een hoge mate van bedrijfszekerheid wordt nagestreefd. Het uitvallen van het systeem gedurende meer dan een uur zou al erg zijn, aldus Cousin. In de voorbije jaren heeft Vision immers ertoe geleid dat Mercedes Benz vandaag 34.000 voertuigen verkoopt met evenveel personen als in 1991 toen ca. 20.000 voertuigen werden gesleten.Als ook de klant zelf meer dan ooit tevreden is met een proces dat hem zijn Mercedes toont, dan moet dit haast onvermijdelijk in een sterkere klantenbinding resulteren.Aangewende technologieClient Wintel systeem met browser; HTML, JavaMiddleware NT 4 (SP6) server, Rexx, OnWeb van SimwareCentral link naar IDMS en Oracle (wordt UDB/DB2), J2EEMethode RUP/UML