In het ene dossier staan ze terecht voor valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken, fiscale valsheden, witwassen, frauduleuze faillissementen en kunstmatig krediet, in het andere voor mensenhandel en illegale tewerkstelling. Dat heeft Belga vernomen bij diverse gerechtelijke bronnen.

4 IT-bedrijven

Het eerste dossier is het resultaat van een klacht die de Bijzondere Belastingsinspectie (BBI) in december 2007 neerlegde bij het Brusselse parket, nadat de BBI getipt was door enkele ex-werknemers van de vennootschappen van het koppel. Het echtpaar Fijen-Van Cauwenbergh had in Zaventem immers vier IT-bedrijfjes: Computer Services Solutions (CSS), Telco Consultants, Utchi Consults en System Integration.

Enkel CSS en Telco hadden personeel in dienst, respectievelijk zestig en zesendertig mensen. De klacht van de BBI maakte melding van allerlei voordelen die door de vennootschappen aan het echtpaar werden toegekend, waarbij niet alleen de verschuldigde belasting werd ontdoken, maar waarbij eveneens de schuldeisers werden benadeeld.

Eén van die schuldeisers was de RSZ. Die zou tussen 2004 en 2008 alleen al naar het bedrijf CSS zes dagvaardingen gestuurd hebben omdat de achterstallige sociale bijdragen maar bleven oplopen. Bij een controle in januari 2008 zou de sociale inspectie ook ontdekt hebben de verschillende firma's werkten met schijnzelfstandigen en zich bezondigden aan zwartwerk.

Doorstart om schulden te ontduiken

Eind juni 2008 gingen Computer Services Solutions (CSS), Telco Consultants, Utchi Consults en System Integration failliet maar Fijen zou toen geprobeerd hebben activa en personeel over te zetten naar een nieuwe vennootschap van het paar, om zo de openstaande RSZ-schulden en de ontdoken bedrijfsvoorheffing te ontwijken. De curatoren blokten die doorstartoperatie echter af.

Intussen had het Brusselse parket onderzoeksrechter Jeroen Burm op het dossier gezet en die liet op 5 augustus 2008 huiszoekingen uitvoeren bij de vier bedrijfjes en bij het koppel thuis.

Diezelfde dag werd door de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) ook een witwasmelding gedaan lastens het koppel. Daisy Van Cauwenbergh en Johannes Fijen mochten bovendien een nacht in de cel doorbrengen en werden de dag nadien, 6 augustus, voorgeleid bij onderzoeksrechter Burm. Die liet hen vrij maar stelde het koppel wel in verdenking en blokkeerde hun rekeningen.

Sindsdien bleef het stil rond het dossier maar Belga vernam bij het Brusselse parket dat de zaak op 4 november wordt ingeleid voor de 52ste kamer van de Brusselse correctionele rechtbank.

Voor diezelfde 52ste kamer is afgelopen woensdag al het tweede proces tegen het koppel Fijen-Van Cauwenbergh ingeleid. Daarin vervolgt het arbeidsauditoraat Halle-Vilvoorde hen voor mensenhandel en illegale tewerkstelling. Onderzoek bracht immers aan het licht dat het koppel in hun villa in Wemmel in het zwart personeel tewerk zou gesteld hebben. Dat personeel, Filippijnen die illegaal in België verbleven, moesten op de kinderen passen en de tuin verzorgen maar zouden daarvoor geen loon gekregen hebben, enkel kost en inwoon.

De feiten zouden twee jaar hebben geduurd, van 2005 tot 2007. De maximumstraf voor mensenhandel is 15 jaar cel, die voor illegale tewerkstelling 3 jaar cel. Aangezien de feiten tien jaar geleden plaatsvonden, is de kans dat Daisy Van Cauwenbergh en Johannes Fijen dergelijke straffen opgelegd krijgen klein. De pleidooien in dit dossier vinden eind januari plaats.

Het koppel zelf is al enige tijd uit de schijnwerpers verdwenen en zou in de Verenigde Staten wonen. Hun advocaat wou geen enkele commentaar kwijt. (Belga)

In het ene dossier staan ze terecht voor valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken, fiscale valsheden, witwassen, frauduleuze faillissementen en kunstmatig krediet, in het andere voor mensenhandel en illegale tewerkstelling. Dat heeft Belga vernomen bij diverse gerechtelijke bronnen.4 IT-bedrijvenHet eerste dossier is het resultaat van een klacht die de Bijzondere Belastingsinspectie (BBI) in december 2007 neerlegde bij het Brusselse parket, nadat de BBI getipt was door enkele ex-werknemers van de vennootschappen van het koppel. Het echtpaar Fijen-Van Cauwenbergh had in Zaventem immers vier IT-bedrijfjes: Computer Services Solutions (CSS), Telco Consultants, Utchi Consults en System Integration.Enkel CSS en Telco hadden personeel in dienst, respectievelijk zestig en zesendertig mensen. De klacht van de BBI maakte melding van allerlei voordelen die door de vennootschappen aan het echtpaar werden toegekend, waarbij niet alleen de verschuldigde belasting werd ontdoken, maar waarbij eveneens de schuldeisers werden benadeeld.Eén van die schuldeisers was de RSZ. Die zou tussen 2004 en 2008 alleen al naar het bedrijf CSS zes dagvaardingen gestuurd hebben omdat de achterstallige sociale bijdragen maar bleven oplopen. Bij een controle in januari 2008 zou de sociale inspectie ook ontdekt hebben de verschillende firma's werkten met schijnzelfstandigen en zich bezondigden aan zwartwerk.Doorstart om schulden te ontduikenEind juni 2008 gingen Computer Services Solutions (CSS), Telco Consultants, Utchi Consults en System Integration failliet maar Fijen zou toen geprobeerd hebben activa en personeel over te zetten naar een nieuwe vennootschap van het paar, om zo de openstaande RSZ-schulden en de ontdoken bedrijfsvoorheffing te ontwijken. De curatoren blokten die doorstartoperatie echter af. Intussen had het Brusselse parket onderzoeksrechter Jeroen Burm op het dossier gezet en die liet op 5 augustus 2008 huiszoekingen uitvoeren bij de vier bedrijfjes en bij het koppel thuis. Diezelfde dag werd door de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) ook een witwasmelding gedaan lastens het koppel. Daisy Van Cauwenbergh en Johannes Fijen mochten bovendien een nacht in de cel doorbrengen en werden de dag nadien, 6 augustus, voorgeleid bij onderzoeksrechter Burm. Die liet hen vrij maar stelde het koppel wel in verdenking en blokkeerde hun rekeningen.Sindsdien bleef het stil rond het dossier maar Belga vernam bij het Brusselse parket dat de zaak op 4 november wordt ingeleid voor de 52ste kamer van de Brusselse correctionele rechtbank.Voor diezelfde 52ste kamer is afgelopen woensdag al het tweede proces tegen het koppel Fijen-Van Cauwenbergh ingeleid. Daarin vervolgt het arbeidsauditoraat Halle-Vilvoorde hen voor mensenhandel en illegale tewerkstelling. Onderzoek bracht immers aan het licht dat het koppel in hun villa in Wemmel in het zwart personeel tewerk zou gesteld hebben. Dat personeel, Filippijnen die illegaal in België verbleven, moesten op de kinderen passen en de tuin verzorgen maar zouden daarvoor geen loon gekregen hebben, enkel kost en inwoon.De feiten zouden twee jaar hebben geduurd, van 2005 tot 2007. De maximumstraf voor mensenhandel is 15 jaar cel, die voor illegale tewerkstelling 3 jaar cel. Aangezien de feiten tien jaar geleden plaatsvonden, is de kans dat Daisy Van Cauwenbergh en Johannes Fijen dergelijke straffen opgelegd krijgen klein. De pleidooien in dit dossier vinden eind januari plaats.Het koppel zelf is al enige tijd uit de schijnwerpers verdwenen en zou in de Verenigde Staten wonen. Hun advocaat wou geen enkele commentaar kwijt. (Belga)