De Vlaamse distributienetbeheerder Eandis stuurt aan op de oprichting van een centraal 'clearinghouse', lees: een ict-platform, voor het uitwisselen van de data die op termijn uit de slimme meters vloeien.

Zoals bekend is Eandis momenteel volop bezig met een eerste proefproject (in de buurt van Mechelen) rond de installatie van slimme meters. Dergelijke meters kunnen niet alleen van op afstand uitgelezen worden, maar ook zorgen voor een beter beheer van het elektriciteitsverbruik en dus van het netwerk. Het uiteindelijke doel is om tot een 'slim netwerk' (smart grid) te komen.

Dat eerste proefproject gaat om de installatie van 4000 meters. Momenteel zijn de situatieschetsen achter de rug en wordt daarvan de analyse gemaakt. De apparatuur zou dan binnenkort besteld kunnen worden, waardoor de eerste meters in het tweede kwartaal van 2010 geïnstalleerd zullen zijn. Indien dat proefproject succesvol is, volgt een tweede test met 40.000 meters. Voor beide testen samen is 135 miljoen euro voorzien. Als de evaluatie positief is, kan vanaf 2014 gestart worden met de definitieve uitrol om tegen 2019 iedereen van een slimme meter voorzien te hebben. Het hele slimme meterproject zal zeker 1,5 miljard euro kosten.

Het uitlezen van de gegevens van die meters zou via power line communication (PLC, datacommunicatie via het elektriciteitsnet zelf) kunnen gebeuren of via gprs, zo klinkt het bij Eandis.

Maar daar waar Eandis vorig jaar nog vragen stelde bij het beheer van de data die uit de meters zal vloeien, heeft het nu een eigen voorstel. "Wij overleggen nu met verschillende partijen om een centraal 'clearinghouse', een centrale verrekeningskamer of databank zeg maar, op te richten. Dat kan ofwel op regionaal, ofwel op federaal niveau", zegt Erwin Herzeel van Eandis. "Dat ict-platform moet zorgen voor een vlotte, gestandaardiseerde data-uitwisseling tussen de verschillende spelers van de energiemarkt (distributienetbeheerders, de regulatoren, de leveranciers, ...). Zonder zulk 'clearinghouse' moeten we met bilaterale uitwisseling werken en dat is een gigantisch kluwen van data. Ter illustratie: met een leverancier alleen wisselen wij per jaar zo'n 500.000 berichten uit."

De Vlaamse distributienetbeheerder Eandis stuurt aan op de oprichting van een centraal 'clearinghouse', lees: een ict-platform, voor het uitwisselen van de data die op termijn uit de slimme meters vloeien. Zoals bekend is Eandis momenteel volop bezig met een eerste proefproject (in de buurt van Mechelen) rond de installatie van slimme meters. Dergelijke meters kunnen niet alleen van op afstand uitgelezen worden, maar ook zorgen voor een beter beheer van het elektriciteitsverbruik en dus van het netwerk. Het uiteindelijke doel is om tot een 'slim netwerk' (smart grid) te komen. Dat eerste proefproject gaat om de installatie van 4000 meters. Momenteel zijn de situatieschetsen achter de rug en wordt daarvan de analyse gemaakt. De apparatuur zou dan binnenkort besteld kunnen worden, waardoor de eerste meters in het tweede kwartaal van 2010 geïnstalleerd zullen zijn. Indien dat proefproject succesvol is, volgt een tweede test met 40.000 meters. Voor beide testen samen is 135 miljoen euro voorzien. Als de evaluatie positief is, kan vanaf 2014 gestart worden met de definitieve uitrol om tegen 2019 iedereen van een slimme meter voorzien te hebben. Het hele slimme meterproject zal zeker 1,5 miljard euro kosten. Het uitlezen van de gegevens van die meters zou via power line communication (PLC, datacommunicatie via het elektriciteitsnet zelf) kunnen gebeuren of via gprs, zo klinkt het bij Eandis. Maar daar waar Eandis vorig jaar nog vragen stelde bij het beheer van de data die uit de meters zal vloeien, heeft het nu een eigen voorstel. "Wij overleggen nu met verschillende partijen om een centraal 'clearinghouse', een centrale verrekeningskamer of databank zeg maar, op te richten. Dat kan ofwel op regionaal, ofwel op federaal niveau", zegt Erwin Herzeel van Eandis. "Dat ict-platform moet zorgen voor een vlotte, gestandaardiseerde data-uitwisseling tussen de verschillende spelers van de energiemarkt (distributienetbeheerders, de regulatoren, de leveranciers, ...). Zonder zulk 'clearinghouse' moeten we met bilaterale uitwisseling werken en dat is een gigantisch kluwen van data. Ter illustratie: met een leverancier alleen wisselen wij per jaar zo'n 500.000 berichten uit."