In september 2004 voerde CA een afslankingsproces door waarbij een besparing van 70 miljoen dollar werd gerealiseerd. Het bedrijf acht het echter noodzakelijk om haar rendabiliteit en productiviteit op te voeren met als doel: het doorvoeren van investeringen die een strategische groei mogelijk moeten maken."Concreet lanceert CA een herstructureringsplan dat haar in staat moet stellen om jaarlijks ongeveer 75 miljoen dollar te besparen. Vandaar dat 800 van de 15.300 jobs (einde maart) moeten verdwijnen.Opmerkelijk is dat CA in de loop van de laatste 12 maanden niet minder dan 5 ondernemingen heeft opgekocht en dit voor een totale som van meer dan 1 miljard dollar. "Netegrity" werd opgekocht in november 2004 voor een bedrag van 340 miljoen dollar (400 werknemers), "Concord" (specialist in business software) in april voor een bedrag van 350 miljoen dollar en net voor de zomer "Niku" (systeembeheer), voor hetzelfde bedrag . En dan hebben we het nog niet over PestPatrol (spyware-preventie) en Tiny Software (fire-wall). Bovendien heeft CA onlangs 350 medewerkers aangeworven in Indië.In het eerste fiscale kwartaal van 2006, dat einde juni afliep, realiseerde CA een omzet van 850 miljoen dollar en een winst van 94 miljoen dollar. In dezelfde periode een jaar daarvoor realiseerde CA een omzet van 850 miljoen dollar en een winst van 40 miljoen dollar. Toch was voor het tweede trimester een omzetcijfer voorzien van ongeveer 930 à 960 miljoen dollar. Het totale boekjaar 2006 kent een omzetstijging van 8% (3,8 miljard dollar).

In september 2004 voerde CA een afslankingsproces door waarbij een besparing van 70 miljoen dollar werd gerealiseerd. Het bedrijf acht het echter noodzakelijk om haar rendabiliteit en productiviteit op te voeren met als doel: het doorvoeren van investeringen die een strategische groei mogelijk moeten maken."Concreet lanceert CA een herstructureringsplan dat haar in staat moet stellen om jaarlijks ongeveer 75 miljoen dollar te besparen. Vandaar dat 800 van de 15.300 jobs (einde maart) moeten verdwijnen.Opmerkelijk is dat CA in de loop van de laatste 12 maanden niet minder dan 5 ondernemingen heeft opgekocht en dit voor een totale som van meer dan 1 miljard dollar. "Netegrity" werd opgekocht in november 2004 voor een bedrag van 340 miljoen dollar (400 werknemers), "Concord" (specialist in business software) in april voor een bedrag van 350 miljoen dollar en net voor de zomer "Niku" (systeembeheer), voor hetzelfde bedrag . En dan hebben we het nog niet over PestPatrol (spyware-preventie) en Tiny Software (fire-wall). Bovendien heeft CA onlangs 350 medewerkers aangeworven in Indië.In het eerste fiscale kwartaal van 2006, dat einde juni afliep, realiseerde CA een omzet van 850 miljoen dollar en een winst van 94 miljoen dollar. In dezelfde periode een jaar daarvoor realiseerde CA een omzet van 850 miljoen dollar en een winst van 40 miljoen dollar. Toch was voor het tweede trimester een omzetcijfer voorzien van ongeveer 930 à 960 miljoen dollar. Het totale boekjaar 2006 kent een omzetstijging van 8% (3,8 miljard dollar).