De aankondiging kreeg heel wat aandacht, ook in de niet-gespecialiseerde pers. Maar in feite is er niet zoveel nieuws aan de hand. Microsoft had al een licentieprogramma in de VS lopen voor delen van de broncode van Windows Desktop. Dat programma wordt nu uitgebreid tot de communicatieprotocollen van Windows Server. De voorwaarden voor beide programma's worden gelijkgeschakeld voor zowel de VS als Europa. Bedrijven kunnen tegen betaling inzage krijgen in de broncode en op basis daarvan eigen software ontwikkelen. Ze mogen echter geen delen van de Windows-broncode in hun eigen programma's gebruiken. Tot nu toe namen slechts een twintigtal bedrijven een dergelijke licentie, wat niet echt heel veel is. Microsoft stelt immers heel wat voorwaarden, té veel volgens de Amerikaanse overheid, die Microsoft al herhaaldelijk dwong om de licentievoorwaarden te versoepelen. De Windows-broncode is dus alles behalve vrij beschikbaar, laat staan dat Windows nu plots gedeeltelijk open source zou zijn geworden. Gelukkig ook maar, want dan zouden hackers het al veelgeplaagde besturingssysteem van Microsoft nog meer de duvel kunnen aandoen. Overigens valt het niet uit te sluiten dat vroeg of laat stukjes Windows-broncode uitlekken, zoals in 2004 al een keer gebeurde met ongeveer vijftien procent van de broncode van Windows 2000. Makers van malware beginnen wellicht al te kwijlen bij de gedachte alleen.Laten we deze zet van Microsoft nog wat meer relativeren. Ik weet niet hoeveel programmeerregels er staan in de broncode die Microsoft nu vrijgeeft, maar het zullen er allicht vele tienduizenden zijn. Zonder gedegen documentatie kun je daar niet veel mee aanvangen. Bovendien krijgt de licentienemer niet de context te zien waarin de vrijgegeven broncode past. Als je dan weet dat de volledige broncode van Windows gigantisch groot is, besef je gauw dat je met stukjes van die broncode eigenlijk niet heel veel bent. De Commissie had Microsoft eigenlijk gevraagd om bepaalde technische aspecten van Windows gedetailleerder te documenteren, om het concurrerende programmeurs gemakkelijker te maken software voor Windows te ontwikkelen. Microsoft stelt het nu voor alsof het veel verder gaat dan wat de Commissie heeft gevraagd. Maar de broncode is geen documentatie en in feite weinig waardevol zonder de nodige context. Microsoft hoopt wellicht dat de concurrentie door de bomen het bos niet ziet. Op die manier blijft alles toch nog bij het oude.[Microsoft Shared Source Licensing Programs]

De aankondiging kreeg heel wat aandacht, ook in de niet-gespecialiseerde pers. Maar in feite is er niet zoveel nieuws aan de hand. Microsoft had al een licentieprogramma in de VS lopen voor delen van de broncode van Windows Desktop. Dat programma wordt nu uitgebreid tot de communicatieprotocollen van Windows Server. De voorwaarden voor beide programma's worden gelijkgeschakeld voor zowel de VS als Europa. Bedrijven kunnen tegen betaling inzage krijgen in de broncode en op basis daarvan eigen software ontwikkelen. Ze mogen echter geen delen van de Windows-broncode in hun eigen programma's gebruiken. Tot nu toe namen slechts een twintigtal bedrijven een dergelijke licentie, wat niet echt heel veel is. Microsoft stelt immers heel wat voorwaarden, té veel volgens de Amerikaanse overheid, die Microsoft al herhaaldelijk dwong om de licentievoorwaarden te versoepelen. De Windows-broncode is dus alles behalve vrij beschikbaar, laat staan dat Windows nu plots gedeeltelijk open source zou zijn geworden. Gelukkig ook maar, want dan zouden hackers het al veelgeplaagde besturingssysteem van Microsoft nog meer de duvel kunnen aandoen. Overigens valt het niet uit te sluiten dat vroeg of laat stukjes Windows-broncode uitlekken, zoals in 2004 al een keer gebeurde met ongeveer vijftien procent van de broncode van Windows 2000. Makers van malware beginnen wellicht al te kwijlen bij de gedachte alleen.Laten we deze zet van Microsoft nog wat meer relativeren. Ik weet niet hoeveel programmeerregels er staan in de broncode die Microsoft nu vrijgeeft, maar het zullen er allicht vele tienduizenden zijn. Zonder gedegen documentatie kun je daar niet veel mee aanvangen. Bovendien krijgt de licentienemer niet de context te zien waarin de vrijgegeven broncode past. Als je dan weet dat de volledige broncode van Windows gigantisch groot is, besef je gauw dat je met stukjes van die broncode eigenlijk niet heel veel bent. De Commissie had Microsoft eigenlijk gevraagd om bepaalde technische aspecten van Windows gedetailleerder te documenteren, om het concurrerende programmeurs gemakkelijker te maken software voor Windows te ontwikkelen. Microsoft stelt het nu voor alsof het veel verder gaat dan wat de Commissie heeft gevraagd. Maar de broncode is geen documentatie en in feite weinig waardevol zonder de nodige context. Microsoft hoopt wellicht dat de concurrentie door de bomen het bos niet ziet. Op die manier blijft alles toch nog bij het oude.[Microsoft Shared Source Licensing Programs]