Dat zeggen minister van Telecom Alexander De Croo en staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer. 'Men kan van deze mensen ook niet het onmogelijke vragen', aldus beide Open Vld'ers.

De Croo en De Backer reageren daarmee op het arrest dat het Europees Hof van Justitie woensdag velde over de dataretentie. Net zoals op het kabinet van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) te horen valt, zijn ook de experten van beide liberale kabinetten het arrest grondig aan het bestuderen.

In 2014 heeft het Europees Hof reeds een Europese richtlijn over de gegevensbewaring vernietigd. In ons land heeft het Grondwettelijk Hof nadien de Belgische dataretentiewet ongrondwettig verklaard. Die Belgische wet was een omzetting van de Europese regels. België heeft daarop een nieuwe wet uitgevaardigd.

Balans privacy en veiligheid

Volgens de liberale excellenties werd in de Belgische wet zorgvuldig gezocht naar een goede balans tussen privacy en veiligheid. Zo zijn er onder meer bijzonder strikte regels rond toegang tot de data. Verkeers- en locatiegegevens zijn enkel toegankelijk met een bevel van een onderzoeksrechter in het kader van een gerechtelijk onderzoek. Voor de toegang tot identificatiegegevens geldt dat na een bevel van het parket.

Het nieuwe Europees arrest heeft betrekking op het Verenigd Koninkrijk en Zweden, maar de covoorzitter van de Vereniging van Onderzoeksrechters vreest dat er alsnog gevolgen voor ons land zouden kunnen zijn, met name voor de werking van politie en gerecht. De Croo en De Backer benadrukken dan ook dat nooit uit het oog mag worden verloren dat het wettelijk kader voor beide diensten werkbaar moet blijven.

Privacycommissie

Volgens de Privacycommissie wordt ons land niet gevat door de uitspraak van het Europees Hof van Justitie over het bewaren van data over telecommunicatie, omdat België voordien al zijn dataretentiewetgeving heeft aangepast. In België geldt sindsdien geen algemene bewaarplicht meer, maar een "gerichte bewaarplicht", luidt het. Toch vreest de Vereniging van Onderzoeksrechters dat het arrest op termijn voor ons land gevolgen zal hebben.

Dat zeggen minister van Telecom Alexander De Croo en staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer. 'Men kan van deze mensen ook niet het onmogelijke vragen', aldus beide Open Vld'ers.De Croo en De Backer reageren daarmee op het arrest dat het Europees Hof van Justitie woensdag velde over de dataretentie. Net zoals op het kabinet van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) te horen valt, zijn ook de experten van beide liberale kabinetten het arrest grondig aan het bestuderen. In 2014 heeft het Europees Hof reeds een Europese richtlijn over de gegevensbewaring vernietigd. In ons land heeft het Grondwettelijk Hof nadien de Belgische dataretentiewet ongrondwettig verklaard. Die Belgische wet was een omzetting van de Europese regels. België heeft daarop een nieuwe wet uitgevaardigd.Balans privacy en veiligheid Volgens de liberale excellenties werd in de Belgische wet zorgvuldig gezocht naar een goede balans tussen privacy en veiligheid. Zo zijn er onder meer bijzonder strikte regels rond toegang tot de data. Verkeers- en locatiegegevens zijn enkel toegankelijk met een bevel van een onderzoeksrechter in het kader van een gerechtelijk onderzoek. Voor de toegang tot identificatiegegevens geldt dat na een bevel van het parket. Het nieuwe Europees arrest heeft betrekking op het Verenigd Koninkrijk en Zweden, maar de covoorzitter van de Vereniging van Onderzoeksrechters vreest dat er alsnog gevolgen voor ons land zouden kunnen zijn, met name voor de werking van politie en gerecht. De Croo en De Backer benadrukken dan ook dat nooit uit het oog mag worden verloren dat het wettelijk kader voor beide diensten werkbaar moet blijven.Privacycommissie Volgens de Privacycommissie wordt ons land niet gevat door de uitspraak van het Europees Hof van Justitie over het bewaren van data over telecommunicatie, omdat België voordien al zijn dataretentiewetgeving heeft aangepast. In België geldt sindsdien geen algemene bewaarplicht meer, maar een "gerichte bewaarplicht", luidt het. Toch vreest de Vereniging van Onderzoeksrechters dat het arrest op termijn voor ons land gevolgen zal hebben.