Tijdens de industriële revolutie vreesden heel wat mensen dat ze hun werk zouden verliezen. De verandering van een op landbouw gesteunde economie naar een industriële en meer technisch georiënteerde economie stelde veel in vraag. Wanneer machines de plaats gingen innemen van mensen veranderde ook de verantwoordelijkheid en de kennis van de werknemer in het productieproces. Ging onze maatschappij er van dan af op achteruit? Helemaal niet, de industriële revolutie zorgde voor meer jobs en welvaart en dankzij allerlei innovaties wonnen we ook aan vrije tijd. Dit is vandaag ook het geval voor de huidige digitale revolutie. Met de verhoging van de rekenkracht van de chips, de opkomst van het internet en de verdere ontwikkeling van de communicatienetwerken leidt de digitalisering tot heel wat nieuwe diensten, applicaties en productiemethodes. En we staan nog maar aan het begin van de digitalisering. Misschien nog het belangrijkste, ook deze evolutie brengt nieuwe werkgelegenheid met zich mee.

De digitale revolutie zal ook in België nieuwe jobs creëren

Wat goedkoper kan gemaakt worden in het buitenland, verdwijnt hier. Dat is een evolutie die al jaren aan de gang is en onze loonkostenhandicap helpt ons hier uiteraard niet. Daarnaast is het inderdaad zo dat omwille van digitalisering er in een eerste fase jobs zullen verdwijnen. Maar juist omdat we daardoor productiever worden zal er in een tweede fase meer activiteit, toegevoegde waarde en werkgelegenheid gecreëerd kunnen worden indien men op de juiste competenties inzet. Volgens sommige professoren van het MIT lijkt het er op dat een verhoging van de productiviteit en een verhoging van de werkgelegenheid niet meer automatisch samengaan sinds het begin van de jaren 2000. Lawrence Katz, economist aan Harvard, geeft echter aan dat we tijdens de voorbije revoluties slechts tijdelijk jobs verloren. Het is de versterking van de kennis bij de werknemers die er toe geleid heeft dat nieuwe jobs werden gecreëerd.

We hebben dus geen nood aan boodschappen rond de dreiging van jobverlies, maar moeten onze werknemers, nu en in de toekomst, begeleiden. Niet met gekruiste armen, maar door de technologie te omarmen. Digitalisering is geen gevaar, maar een bondgenoot. Bedrijven die hier inzetten op digitalisering en automatiseren, investeren hier. Dat vraagt wel nieuwe kennis van onze werknemers: digitalisering en technologie zijn tijdens de schooljaren onmisbaar voor een latere mooie professionele carrière.

We hebben geen nood aan boodschappen rond de dreiging van jobverlies

Tijdens een recente presentatie van het Institute for Future Insights zag ik een interessante oplijsting van nieuwe functies zoals "gamification designer", "3D printer design specialist", "personality programmer", "drone dispatcher" of nog "neuro-implant technician". Wie had twintig jaar geleden gedacht aan dergelijke jobs ? Het lijdt geen twijfel dat nieuwe banen zullen ontstaan. En ICT zal zowel direct als indirect de werkgelegenheid beïnvloeden.

We moeten resoluut inzetten op de digitalisering van de bedrijven, de overheid en de maatschappij. De recent aangekondigde digitale agenda's op Europees en Belgisch niveau gaan de goede richting op. Een verdere ondersteuning waarbij wordt ingezet op de toekomst van onze bedrijven door geschikt onderwijs en de juiste incentives is van cruciaal belang. Want ook in België kan de digitale revolutie nieuwe jobs creëren.

Saskia Kinds

Voorzitter van Agoria ICT

Vice President USG Professionals Belgium

Tijdens de industriële revolutie vreesden heel wat mensen dat ze hun werk zouden verliezen. De verandering van een op landbouw gesteunde economie naar een industriële en meer technisch georiënteerde economie stelde veel in vraag. Wanneer machines de plaats gingen innemen van mensen veranderde ook de verantwoordelijkheid en de kennis van de werknemer in het productieproces. Ging onze maatschappij er van dan af op achteruit? Helemaal niet, de industriële revolutie zorgde voor meer jobs en welvaart en dankzij allerlei innovaties wonnen we ook aan vrije tijd. Dit is vandaag ook het geval voor de huidige digitale revolutie. Met de verhoging van de rekenkracht van de chips, de opkomst van het internet en de verdere ontwikkeling van de communicatienetwerken leidt de digitalisering tot heel wat nieuwe diensten, applicaties en productiemethodes. En we staan nog maar aan het begin van de digitalisering. Misschien nog het belangrijkste, ook deze evolutie brengt nieuwe werkgelegenheid met zich mee.Wat goedkoper kan gemaakt worden in het buitenland, verdwijnt hier. Dat is een evolutie die al jaren aan de gang is en onze loonkostenhandicap helpt ons hier uiteraard niet. Daarnaast is het inderdaad zo dat omwille van digitalisering er in een eerste fase jobs zullen verdwijnen. Maar juist omdat we daardoor productiever worden zal er in een tweede fase meer activiteit, toegevoegde waarde en werkgelegenheid gecreëerd kunnen worden indien men op de juiste competenties inzet. Volgens sommige professoren van het MIT lijkt het er op dat een verhoging van de productiviteit en een verhoging van de werkgelegenheid niet meer automatisch samengaan sinds het begin van de jaren 2000. Lawrence Katz, economist aan Harvard, geeft echter aan dat we tijdens de voorbije revoluties slechts tijdelijk jobs verloren. Het is de versterking van de kennis bij de werknemers die er toe geleid heeft dat nieuwe jobs werden gecreëerd. We hebben dus geen nood aan boodschappen rond de dreiging van jobverlies, maar moeten onze werknemers, nu en in de toekomst, begeleiden. Niet met gekruiste armen, maar door de technologie te omarmen. Digitalisering is geen gevaar, maar een bondgenoot. Bedrijven die hier inzetten op digitalisering en automatiseren, investeren hier. Dat vraagt wel nieuwe kennis van onze werknemers: digitalisering en technologie zijn tijdens de schooljaren onmisbaar voor een latere mooie professionele carrière.Tijdens een recente presentatie van het Institute for Future Insights zag ik een interessante oplijsting van nieuwe functies zoals "gamification designer", "3D printer design specialist", "personality programmer", "drone dispatcher" of nog "neuro-implant technician". Wie had twintig jaar geleden gedacht aan dergelijke jobs ? Het lijdt geen twijfel dat nieuwe banen zullen ontstaan. En ICT zal zowel direct als indirect de werkgelegenheid beïnvloeden.We moeten resoluut inzetten op de digitalisering van de bedrijven, de overheid en de maatschappij. De recent aangekondigde digitale agenda's op Europees en Belgisch niveau gaan de goede richting op. Een verdere ondersteuning waarbij wordt ingezet op de toekomst van onze bedrijven door geschikt onderwijs en de juiste incentives is van cruciaal belang. Want ook in België kan de digitale revolutie nieuwe jobs creëren. Saskia KindsVoorzitter van Agoria ICT Vice President USG Professionals Belgium