De Fondation Travail-Université baseert haar onderzoek op de 1.062 vragenlijsten die per post werden beantwoord door ex-studenten en stagiaires van scholen, universiteiten of vormingsinstituten in Wallonië en Brussel. Het onderzoek liep van december 2003 tot november 2004. Opvallend is dat 63 procent van de licentiaten of graduaten informatica tevreden is met zijn salaris. Bij de ingenieurs is 62 procent, terwijl bij de mensen met een diploma secundair onderwijs of een getuigschrift van volwassenenonderwijs slechts 42 procent tevreden is met zijn salaris. 35 procent van de universitair geschoolde informatici beschikt over een bedrijfswagen, tegenover 28 procent van de graduaten en 23 procent van de anderen. In de ICT-sector zelf heeft de informaticus de grootste kans een bedrijfswagen te krijgen (48%). In de banken is dat slechts 21 procent, terwijl in de overheidssector en in niet-commerciële organisaties niet meer dan 1 procent van de informatici een bedrijfswagen hebben.22 procent van de bevraagde personen hebben een getuigschrift behaald van de privé-onderneming zoals Cisco en Microsoft. Ten slotte is 13 tot 19 procent van de respondenten niet van plan om zijn hele leven in de ICT-sector te blijven werken. Hoe hoger de studies, hoe hoger dat percentage ligt.Het volledige verslag van de enquête (70 bladzijden) is te downloaden via [ www.ftu-namur.org/fichiers/rapmetic-enq.pdf]

De Fondation Travail-Université baseert haar onderzoek op de 1.062 vragenlijsten die per post werden beantwoord door ex-studenten en stagiaires van scholen, universiteiten of vormingsinstituten in Wallonië en Brussel. Het onderzoek liep van december 2003 tot november 2004. Opvallend is dat 63 procent van de licentiaten of graduaten informatica tevreden is met zijn salaris. Bij de ingenieurs is 62 procent, terwijl bij de mensen met een diploma secundair onderwijs of een getuigschrift van volwassenenonderwijs slechts 42 procent tevreden is met zijn salaris. 35 procent van de universitair geschoolde informatici beschikt over een bedrijfswagen, tegenover 28 procent van de graduaten en 23 procent van de anderen. In de ICT-sector zelf heeft de informaticus de grootste kans een bedrijfswagen te krijgen (48%). In de banken is dat slechts 21 procent, terwijl in de overheidssector en in niet-commerciële organisaties niet meer dan 1 procent van de informatici een bedrijfswagen hebben.22 procent van de bevraagde personen hebben een getuigschrift behaald van de privé-onderneming zoals Cisco en Microsoft. Ten slotte is 13 tot 19 procent van de respondenten niet van plan om zijn hele leven in de ICT-sector te blijven werken. Hoe hoger de studies, hoe hoger dat percentage ligt.Het volledige verslag van de enquête (70 bladzijden) is te downloaden via [ www.ftu-namur.org/fichiers/rapmetic-enq.pdf]