Hoewel Ivar Jacobson graag zijn keynotes doorspekt met kwinkslagen, had hij op dag twee van de Devoxx conferentie blijkbaar een boodschap te brengen.

Hij stoort er zich overduidelijk aan dat ook vandaag, na meerdere decennia van softwareontwikkeling, het nog steeds mank loopt met software engineering. Bedrijven veranderen telkens weer van methodologieën, allicht om modegrillen te volgen, en gooien dan vaak meteen het kind met het badwater weg.

"We hebben nood aan een basistheorie nodig die beschrijft wat softwareontwikkleing nu echt is", stelt hij. Met die theorie kunnen dan zowel ontwikkelaars en bedrijfsmensen, maar ook academici op een zinvolle wijze met elkaar communiceren

Samen met een reeks collega's heeft Jacobson een vijftigtal methoden bestudeerd en daar een twintigtal gemeenschappelijke elementen uit gedistilleerd. Die hebben ze samengebracht in een 'kernel' van software development. Op basis daarvan kunnen dan concrete 'practices' worden ontwikkeld, die aangepast zijn aan de noden en werkwijzen van een bedrijf en kunnen doorgroeien met de ontwikkelaars in het bedrijf. Hij ziet de industrie en de gebruikers als drijvende kracht achter dit alles, met academici als bron van de onderliggende theorieën en methodologisten als de helpers die de goede praktijken ingang doen vinden bij de gebruikers.

Ivar Jacobson kaart dit onderwerp overigens al een hele poos aan, onder meer in zijn ['let's fix the problem'-blog] van 5 maart laatstleden.

Hoewel Ivar Jacobson graag zijn keynotes doorspekt met kwinkslagen, had hij op dag twee van de Devoxx conferentie blijkbaar een boodschap te brengen. Hij stoort er zich overduidelijk aan dat ook vandaag, na meerdere decennia van softwareontwikkeling, het nog steeds mank loopt met software engineering. Bedrijven veranderen telkens weer van methodologieën, allicht om modegrillen te volgen, en gooien dan vaak meteen het kind met het badwater weg. "We hebben nood aan een basistheorie nodig die beschrijft wat softwareontwikkleing nu echt is", stelt hij. Met die theorie kunnen dan zowel ontwikkelaars en bedrijfsmensen, maar ook academici op een zinvolle wijze met elkaar communiceren Samen met een reeks collega's heeft Jacobson een vijftigtal methoden bestudeerd en daar een twintigtal gemeenschappelijke elementen uit gedistilleerd. Die hebben ze samengebracht in een 'kernel' van software development. Op basis daarvan kunnen dan concrete 'practices' worden ontwikkeld, die aangepast zijn aan de noden en werkwijzen van een bedrijf en kunnen doorgroeien met de ontwikkelaars in het bedrijf. Hij ziet de industrie en de gebruikers als drijvende kracht achter dit alles, met academici als bron van de onderliggende theorieën en methodologisten als de helpers die de goede praktijken ingang doen vinden bij de gebruikers. Ivar Jacobson kaart dit onderwerp overigens al een hele poos aan, onder meer in zijn ['let's fix the problem'-blog] van 5 maart laatstleden.