In 2007 telde Gartner nog slechts 10 'mega-outsourcingdeals' in de ict-sector. Dat zijn uitbestedingscontracten met een waarde boven de 1 miljard dollar. In 2006 waren dat er nog 12. Ook de gemiddelde contractwaarde blijft dalen.

12 megadeals in 2006 en 10 in 2007, is de mega-outsourcing aan het uitsterven? Misschien wel, zegt Gartner, maar dat wil niet zeggen dat outsourcing op zich minder belangrijk wordt. Integendeel. "De verklaring van de daling ligt deels bij het feit dat outsourcing nu 'business as usual' is voor veel bedrijven", zegt Kurt Potter, research director bij Gartner, in een persbericht. "Er is meer outsourcingactiviteit, maar er worden gemiddeld minder deals bekendgemaakt waardoor de valse indruk ontstaat dat outsourcing een tanend fenomeen is."

De totale gezamenlijke waarde van de 10 megadeals bedroeg 12 miljard dollar (in 2006 was dat nog bijna 31 miljard dollar). Dat is erg laag, want de tweede laagste waarde werd gerapporteerd in 2001 en die bedroeg 20,3 miljard dollar. In West-Europa zakte de totale contractwaarde van megadeals van 15 miljard dollar in 2006 naar 5 miljard in 2007. In Noord-Amerika ging dat cijfer van 10 miljard dollar naar 1 miljard. Ook de gemiddelde contractwaarde zakt nog steeds, van gemiddeld 2,6 miljard dollar in 2006 naar 1,2 miljard in 2007.

De 10 megadeals maken 39,4 procent uit van de totale contractwaarde van alle outsourcingcontracten in 2007. Het aantal overeenkomsten met een waarde die lager ligt dan 50 miljoen dollar blijft groeien en bedraagt nu al 39,5 procent van alle outsourcingdeals. Toch staan ze slechts voor 3,3 procent van de totale contractwaarde in 2007.

De groei van kleinere deals zou volgens Gartner te maken hebben met de stijgende concurrentie. Leveranciers kiezen daarom vaker voor een strategie van veel kleine(re) contracten, hoewel ze ook worden gepusht om grote contracten binnen te halen om zo sneller te groeien. Klanten kiezen dan weer eerst voor een kleiner contract om de leveranciers te testen op kunde en bedrijfscultuur, om dan eventueel nadien naar een groter contract te evolueren. Ook wordt outsourcing door klanten tegenwoordig beter gedoseerd.

In 2007 telde Gartner nog slechts 10 'mega-outsourcingdeals' in de ict-sector. Dat zijn uitbestedingscontracten met een waarde boven de 1 miljard dollar. In 2006 waren dat er nog 12. Ook de gemiddelde contractwaarde blijft dalen. 12 megadeals in 2006 en 10 in 2007, is de mega-outsourcing aan het uitsterven? Misschien wel, zegt Gartner, maar dat wil niet zeggen dat outsourcing op zich minder belangrijk wordt. Integendeel. "De verklaring van de daling ligt deels bij het feit dat outsourcing nu 'business as usual' is voor veel bedrijven", zegt Kurt Potter, research director bij Gartner, in een persbericht. "Er is meer outsourcingactiviteit, maar er worden gemiddeld minder deals bekendgemaakt waardoor de valse indruk ontstaat dat outsourcing een tanend fenomeen is." De totale gezamenlijke waarde van de 10 megadeals bedroeg 12 miljard dollar (in 2006 was dat nog bijna 31 miljard dollar). Dat is erg laag, want de tweede laagste waarde werd gerapporteerd in 2001 en die bedroeg 20,3 miljard dollar. In West-Europa zakte de totale contractwaarde van megadeals van 15 miljard dollar in 2006 naar 5 miljard in 2007. In Noord-Amerika ging dat cijfer van 10 miljard dollar naar 1 miljard. Ook de gemiddelde contractwaarde zakt nog steeds, van gemiddeld 2,6 miljard dollar in 2006 naar 1,2 miljard in 2007. De 10 megadeals maken 39,4 procent uit van de totale contractwaarde van alle outsourcingcontracten in 2007. Het aantal overeenkomsten met een waarde die lager ligt dan 50 miljoen dollar blijft groeien en bedraagt nu al 39,5 procent van alle outsourcingdeals. Toch staan ze slechts voor 3,3 procent van de totale contractwaarde in 2007. De groei van kleinere deals zou volgens Gartner te maken hebben met de stijgende concurrentie. Leveranciers kiezen daarom vaker voor een strategie van veel kleine(re) contracten, hoewel ze ook worden gepusht om grote contracten binnen te halen om zo sneller te groeien. Klanten kiezen dan weer eerst voor een kleiner contract om de leveranciers te testen op kunde en bedrijfscultuur, om dan eventueel nadien naar een groter contract te evolueren. Ook wordt outsourcing door klanten tegenwoordig beter gedoseerd.