Wie herinnert zich nog de tijd dat secretaressen en klerken op een schrijfmachine werkten? Voor sommigen betekende de overgang naar een pc een hele aanpassing.

We kunnen het ons nauwelijks nog voorstellen, maar ooit vulde het helse geratel en gerinkel van schrijfmachines de kantoorruimten en redactielokalen. Het zijn geluiden uit vervlogen tijden: de hamers die tegen het inktlint sloegen, het belletje dat weerklonk als je de wagen bij het einde van een regel weer naar rechts moest duwen. In deze korte video krijgt een secretaresse er maar niet genoeg van:

Voor de nostalgici onder ons die het geluid van een mechanische schrijfmachine nog eens willen beleven, bestaat er zelfs een usb-variant van de ouderwetse tikmachine, die in deze video wordt gedemonstreerd:

Wie herinnert zich nog de tijd dat secretaressen en klerken op een schrijfmachine werkten? Voor sommigen betekende de overgang naar een pc een hele aanpassing. We kunnen het ons nauwelijks nog voorstellen, maar ooit vulde het helse geratel en gerinkel van schrijfmachines de kantoorruimten en redactielokalen. Het zijn geluiden uit vervlogen tijden: de hamers die tegen het inktlint sloegen, het belletje dat weerklonk als je de wagen bij het einde van een regel weer naar rechts moest duwen. In deze korte video krijgt een secretaresse er maar niet genoeg van: Voor de nostalgici onder ons die het geluid van een mechanische schrijfmachine nog eens willen beleven, bestaat er zelfs een usb-variant van de ouderwetse tikmachine, die in deze video wordt gedemonstreerd: