Het nieuwe gebundelde aanbod past in de strategische overeenkomst die Dell en Orace hebben gesloten voor de verkoop van de Oracle Database 10g Standard Edition One. De server is bestemd voor kleine ondernemingen en bedrijfsafdelingen die Microsoft Windows gebruiken, en die zelf niet willen of kunnen instaan voor de configuratie van IT-omgeving.Meer info over de samenwerking tussen Dell en Oracle is te vinden op [ www.dell.com/oracle]

Het nieuwe gebundelde aanbod past in de strategische overeenkomst die Dell en Orace hebben gesloten voor de verkoop van de Oracle Database 10g Standard Edition One. De server is bestemd voor kleine ondernemingen en bedrijfsafdelingen die Microsoft Windows gebruiken, en die zelf niet willen of kunnen instaan voor de configuratie van IT-omgeving.Meer info over de samenwerking tussen Dell en Oracle is te vinden op [ www.dell.com/oracle]