Digipolis, de ict-dienstenorganisatie van de steden Gent en Antwerpen en hun ocmw's, overweegt de zelf ontwikkelde toepassingen te laten commercialiseren door een partner. Daarvoor is de organisatie een marktbevraging gestart.

Digipolis levert als 'intergemeentelijk samenwerkingsverband' ict-diensten in de brede zin van het woord aan de steden Gent en Antwerpen en hun ocmw's. Binnen die opdracht worden logischerwijs tal van applicaties ontwikkeld die eventueel ook bruikbaar zouden kunnen zijn voor andere overheden (andere gemeenten, de Vlaamse overheid, ...) en zelfs voor geïnteresseerde bedrijven. De organisatie heeft daarom het idee opgevat de markt te consulteren over de mogelijkheid eigen ontwikkelingen te laten commercialiseren door een partner.

"Puur financiële overwegingen", zegt Digipolis-directeur Peter Crombecq als we hem vragen naar het waarom. "De middelen worden sowieso schaarser. Om dat te counteren, bewandelen wij twee pistes. Enerzijds die van de subsidies die voortvloeien uit Europese projecten. Anderzijds de commercialisatiepiste. We zijn die nu gewoon aan het besnuffelen en laten van het resultaat onze verdere beslissing afhangen om een lastenboek uit te schrijven." Crombecq zegt erg 'open-minded' te zijn rond de doelgroep van de consultatie. "Voor partijen die al in de publieke sector actief zijn klinkt zoiets misschien evidenter. Maar het kan bijvoorbeeld ook een manier zijn om in de sector terecht te komen..."

Digipolis, de ict-dienstenorganisatie van de steden Gent en Antwerpen en hun ocmw's, overweegt de zelf ontwikkelde toepassingen te laten commercialiseren door een partner. Daarvoor is de organisatie een marktbevraging gestart. Digipolis levert als 'intergemeentelijk samenwerkingsverband' ict-diensten in de brede zin van het woord aan de steden Gent en Antwerpen en hun ocmw's. Binnen die opdracht worden logischerwijs tal van applicaties ontwikkeld die eventueel ook bruikbaar zouden kunnen zijn voor andere overheden (andere gemeenten, de Vlaamse overheid, ...) en zelfs voor geïnteresseerde bedrijven. De organisatie heeft daarom het idee opgevat de markt te consulteren over de mogelijkheid eigen ontwikkelingen te laten commercialiseren door een partner. "Puur financiële overwegingen", zegt Digipolis-directeur Peter Crombecq als we hem vragen naar het waarom. "De middelen worden sowieso schaarser. Om dat te counteren, bewandelen wij twee pistes. Enerzijds die van de subsidies die voortvloeien uit Europese projecten. Anderzijds de commercialisatiepiste. We zijn die nu gewoon aan het besnuffelen en laten van het resultaat onze verdere beslissing afhangen om een lastenboek uit te schrijven." Crombecq zegt erg 'open-minded' te zijn rond de doelgroep van de consultatie. "Voor partijen die al in de publieke sector actief zijn klinkt zoiets misschien evidenter. Maar het kan bijvoorbeeld ook een manier zijn om in de sector terecht te komen..."