Een verkeersovertreding ging doorgaans gepaard met een grote papierwinkel, en dus een hoge werklast voor de politie. Maar sinds 2017 is er een geleidelijke verschuiving naar het digitale. Met de oprichting van Verkeersboetes.be konden overtreders hun betaling en betwisting digitaal laten verlopen, en intussen zijn Verkeersboetes.be en Uwboete.be ondergebracht op de centrale website Justonweb.be. Voor politie en parket betekent het een veel vlottere informatiedoorstroom en afhandeling. Ook de briefwisseling tussen politie en parket daalde enorm.

Meer focus op kerntaken

De Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV) van de federale overheid heeft nu een vergelijking gemaakt van de administratieve kosten voor en na de digitalisering. Daaruit blijkt dat de gemiddelde jaarlijkse kost daalde van bijna 171 miljoen euro naar ruim 135 miljoen, of een besparing van 35 miljoen.

Die besparing belandt vooral bij de politie: die spaart 23 miljoen euro uit. Minister Van Quickenborne wijst erop dat die nu meer kan focussen op haar kerntaken, zoals overtredingen vaststellen en daders opsporen. Met 44 verkeersdoden per miljoen inwoners ligt de verkeersmortaliteit in België immers nog steeds veel hoger dan het Europese gemiddelde.

Een verkeersovertreding ging doorgaans gepaard met een grote papierwinkel, en dus een hoge werklast voor de politie. Maar sinds 2017 is er een geleidelijke verschuiving naar het digitale. Met de oprichting van Verkeersboetes.be konden overtreders hun betaling en betwisting digitaal laten verlopen, en intussen zijn Verkeersboetes.be en Uwboete.be ondergebracht op de centrale website Justonweb.be. Voor politie en parket betekent het een veel vlottere informatiedoorstroom en afhandeling. Ook de briefwisseling tussen politie en parket daalde enorm.De Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV) van de federale overheid heeft nu een vergelijking gemaakt van de administratieve kosten voor en na de digitalisering. Daaruit blijkt dat de gemiddelde jaarlijkse kost daalde van bijna 171 miljoen euro naar ruim 135 miljoen, of een besparing van 35 miljoen.Die besparing belandt vooral bij de politie: die spaart 23 miljoen euro uit. Minister Van Quickenborne wijst erop dat die nu meer kan focussen op haar kerntaken, zoals overtredingen vaststellen en daders opsporen. Met 44 verkeersdoden per miljoen inwoners ligt de verkeersmortaliteit in België immers nog steeds veel hoger dan het Europese gemiddelde.