Smals moet de digitale aangifte van arbeidsongevallen in de openbare sector mogelijk maken. Dat heeft de ministerraad vrijdag beslist.

De werkgever zal dan een arbeidsongeval kunnen aangeven via de website van de sociale zekerheid. De administratie kan het Fonds voor Arbeidsongevallen van haar beslissing op de hoogte brengen via digitale weg. Hetzelfde geldt voor het ziekenfonds van het slachtoffer in geval van weigering of voorbehoud.

Het is de bedoeling om de bestaande informaticaoplossingen voor de digitale aangifte in de privésector zo veel mogelijk te gebruiken. Smals heeft al enkele jaren een elektronische toepassing in gebruik voor de private sector: ASR (Aangifte Sociaal Risico). Die toepassing kan gebruikt worden voor zowel uitkeringen, arbeidsongevallen, werkloosheid en beroepsziekten.

Jaarlijks gebeuren er zo'n 200.000 arbeidsongevallen in België. 50.000 à 60.000 ongevallen daarvan gebeuren in de openbare sector.

Smals moet de digitale aangifte van arbeidsongevallen in de openbare sector mogelijk maken. Dat heeft de ministerraad vrijdag beslist. De werkgever zal dan een arbeidsongeval kunnen aangeven via de website van de sociale zekerheid. De administratie kan het Fonds voor Arbeidsongevallen van haar beslissing op de hoogte brengen via digitale weg. Hetzelfde geldt voor het ziekenfonds van het slachtoffer in geval van weigering of voorbehoud. Het is de bedoeling om de bestaande informaticaoplossingen voor de digitale aangifte in de privésector zo veel mogelijk te gebruiken. Smals heeft al enkele jaren een elektronische toepassing in gebruik voor de private sector: ASR (Aangifte Sociaal Risico). Die toepassing kan gebruikt worden voor zowel uitkeringen, arbeidsongevallen, werkloosheid en beroepsziekten. Jaarlijks gebeuren er zo'n 200.000 arbeidsongevallen in België. 50.000 à 60.000 ongevallen daarvan gebeuren in de openbare sector.