Belgische jongeren hebben veel ervaring met ict, maar die digitale ervaring volstaat meestal niet in de socio-economische sfeer. Jongeren blijken bijvoorbeeld sterk in sociale netwerksites, maar veel minder in tekstverwerking.

Uit een recente studie bij jongeren van 16 tot 25 jaar blijkt dat het beleid in verhouding tot de toegang tot nieuwe technologieën vruchten begint af te werpen. Zeer weinig jongeren worden immers als "offline" geïdentificeerd. Dat meldt staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie Philippe Courard.

Er bestaat echter een discrepantie tussen de digitale ervaring en de verwachtingen ten opzichte van het gebruik van ict in de socio-economische sfeer. Zo blijken jongeren sterk in sociale netwerksites, maar veel minder in tekstverwerking. Het fenomeen betreft jongeren uit alle sociale omgevingen. "Dat is zorgwekkend aangezien deze discrepantie voor problemen van socio-economische integratie van de jongeren in de maatschappij kan zorgen", aldus Courard.

De staatssecretaris stelt vast dat de projecten van digitale integratie bestemd voor jongeren, en in het bijzonder voor de jongeren uit achtergestelde buurten, bijna onbestaand zijn in de begeleiding- en opleidingstructuren.

Courard trekt volgend jaar 2 miljoen euro uit om de digitale kloof te bestrijden. Op korte termijn gaat de staatssecretaris een projectoproep lanceren die gericht is voor lokale overheden en verenigingen om pilootprojecten te ondersteunen die als doel hebben om jongeren te bereiken die geen toegang hebben tot de digitale maatschappij.

Bron: Belga

Belgische jongeren hebben veel ervaring met ict, maar die digitale ervaring volstaat meestal niet in de socio-economische sfeer. Jongeren blijken bijvoorbeeld sterk in sociale netwerksites, maar veel minder in tekstverwerking. Uit een recente studie bij jongeren van 16 tot 25 jaar blijkt dat het beleid in verhouding tot de toegang tot nieuwe technologieën vruchten begint af te werpen. Zeer weinig jongeren worden immers als "offline" geïdentificeerd. Dat meldt staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie Philippe Courard. Er bestaat echter een discrepantie tussen de digitale ervaring en de verwachtingen ten opzichte van het gebruik van ict in de socio-economische sfeer. Zo blijken jongeren sterk in sociale netwerksites, maar veel minder in tekstverwerking. Het fenomeen betreft jongeren uit alle sociale omgevingen. "Dat is zorgwekkend aangezien deze discrepantie voor problemen van socio-economische integratie van de jongeren in de maatschappij kan zorgen", aldus Courard. De staatssecretaris stelt vast dat de projecten van digitale integratie bestemd voor jongeren, en in het bijzonder voor de jongeren uit achtergestelde buurten, bijna onbestaand zijn in de begeleiding- en opleidingstructuren. Courard trekt volgend jaar 2 miljoen euro uit om de digitale kloof te bestrijden. Op korte termijn gaat de staatssecretaris een projectoproep lanceren die gericht is voor lokale overheden en verenigingen om pilootprojecten te ondersteunen die als doel hebben om jongeren te bereiken die geen toegang hebben tot de digitale maatschappij. Bron: Belga