"Ik ben optimistisch over de toekomst, maar we zullen bijkomende inspanningen op korte termijn moeten leveren om de organisatie flexibeler en competitiever te maken, en zo als winnaar het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen van de markt", schrijft Leroy, wiens benoeming donderdag werd bekendgemaakt, in een bericht aan het personeel.

Volgens Leroy "bestaat de eerste ambitie van het bedrijf eruit onze weg naar groei terug te vinden in de scherpe concurrentiële context waarin we ons vandaag bevinden".

Voor het jaar 2014 schuift de nieuwe CEO vier prioriteiten naar voren. Zo is een fundamentele vereenvoudiging van het bedrijf nodig om flexibeler en efficiënter te worden. "Deze vereenvoudiging is een dagelijks werk van ons allen en zal inspanning en moed vragen", klinkt het. "Ik heb het hier over de vereenvoudiging van onze producten en diensten, onze interne procedures, onze systemen en onze netwerken."

Een andere prioriteit is het verlagen van de werkingskosten van Belgacom "om onze mogelijkheden tot investeringen in het vaste en mobiele netwerk alsook innovatie en inhoud te verzekeren". Leroy wil ook "de tevredenheid verder verhogen van de residentiële klanten, bedrijven en openbare administraties in al hun interacties met Belgacom", en ijvert voor "een betere samenwerking in lijn met onze waarden voor het welzijn van onze organisatie in haar geheel, boven de objectieven per divisie".

"We zullen duidelijke keuzes moeten maken, prioriteiten stellen en bovenal beslissingen durven nemen over wat we niet of niet meer zullen doen", luidt het voorts. "Ik ben ervan overtuigd dat wij samen met ieder van jullie, de syndicale organisaties en het BMC (het directiecomité, red.) de uitdagingen kunnen trotseren waarmee onze organisatie vandaag geconfronteerd wordt." (Belga/MI)

"Ik ben optimistisch over de toekomst, maar we zullen bijkomende inspanningen op korte termijn moeten leveren om de organisatie flexibeler en competitiever te maken, en zo als winnaar het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen van de markt", schrijft Leroy, wiens benoeming donderdag werd bekendgemaakt, in een bericht aan het personeel. Volgens Leroy "bestaat de eerste ambitie van het bedrijf eruit onze weg naar groei terug te vinden in de scherpe concurrentiële context waarin we ons vandaag bevinden". Voor het jaar 2014 schuift de nieuwe CEO vier prioriteiten naar voren. Zo is een fundamentele vereenvoudiging van het bedrijf nodig om flexibeler en efficiënter te worden. "Deze vereenvoudiging is een dagelijks werk van ons allen en zal inspanning en moed vragen", klinkt het. "Ik heb het hier over de vereenvoudiging van onze producten en diensten, onze interne procedures, onze systemen en onze netwerken." Een andere prioriteit is het verlagen van de werkingskosten van Belgacom "om onze mogelijkheden tot investeringen in het vaste en mobiele netwerk alsook innovatie en inhoud te verzekeren". Leroy wil ook "de tevredenheid verder verhogen van de residentiële klanten, bedrijven en openbare administraties in al hun interacties met Belgacom", en ijvert voor "een betere samenwerking in lijn met onze waarden voor het welzijn van onze organisatie in haar geheel, boven de objectieven per divisie". "We zullen duidelijke keuzes moeten maken, prioriteiten stellen en bovenal beslissingen durven nemen over wat we niet of niet meer zullen doen", luidt het voorts. "Ik ben ervan overtuigd dat wij samen met ieder van jullie, de syndicale organisaties en het BMC (het directiecomité, red.) de uitdagingen kunnen trotseren waarmee onze organisatie vandaag geconfronteerd wordt." (Belga/MI)