Gartner deed een rondvraag bij 1.120 managers in Noord-Amerika, West-Europa en de regio Asia-pacific in bedrijven met meer dan één miljoen dollar omzet. Daaruit blijkt dat in 74 procent van de gevallen technologie-aankopen niet exclusief door IT worden gedaan, al blijft het departement vaak wel betrokken partij.

De reden daarvoor is dat steeds meer niet-IT medewerkers bepaalde technologie of analysetools gebruiken, of rapporten opstellen, dingen die vroeger vaker op de IT-afdeling gebeurden.

Trager en gefragmenteerd

Algemeen worden hardware, technology services en managed services meestal wel door de IT-afdeling aangekocht. Voor software en integrated solutions komen de financiële middelen doorgaans uit verschillende afdelingen, al is IT daar nog steeds regelmatig bij betrokken.

Gartner merkt ook wel pijnpunten op in die nieuwe aanpak. Zo geeft driekwart van de organisaties waar de middelen uit verschillende afdelingen komen aan dat het beslissingsproces over de budgetten vertraging oploopt.

Langs de kant van de verkopers is het dan weer een uitdaging omdat de verantwoordelijken voor de aankoop diverser en minder voorspelbaar zijn. De roadmap van een product of dienst moet meerdere partijen aanspreken, en naast te weten wie je moet overtuigen, moeten verkopers ook inspelen op het omgaan met die gefragmenteerde budgettering.

Gartner deed een rondvraag bij 1.120 managers in Noord-Amerika, West-Europa en de regio Asia-pacific in bedrijven met meer dan één miljoen dollar omzet. Daaruit blijkt dat in 74 procent van de gevallen technologie-aankopen niet exclusief door IT worden gedaan, al blijft het departement vaak wel betrokken partij.De reden daarvoor is dat steeds meer niet-IT medewerkers bepaalde technologie of analysetools gebruiken, of rapporten opstellen, dingen die vroeger vaker op de IT-afdeling gebeurden.Algemeen worden hardware, technology services en managed services meestal wel door de IT-afdeling aangekocht. Voor software en integrated solutions komen de financiële middelen doorgaans uit verschillende afdelingen, al is IT daar nog steeds regelmatig bij betrokken.Gartner merkt ook wel pijnpunten op in die nieuwe aanpak. Zo geeft driekwart van de organisaties waar de middelen uit verschillende afdelingen komen aan dat het beslissingsproces over de budgetten vertraging oploopt.Langs de kant van de verkopers is het dan weer een uitdaging omdat de verantwoordelijken voor de aankoop diverser en minder voorspelbaar zijn. De roadmap van een product of dienst moet meerdere partijen aanspreken, en naast te weten wie je moet overtuigen, moeten verkopers ook inspelen op het omgaan met die gefragmenteerde budgettering.