Het project "e-Excellence in Belgium", opgestart door het Federaal Wetenschapsbeleid (minister Verwilghen), wil de Belgische leiders inzake technologie voor e-business en e-content in the picture brengen. Bedoeling is ze te begeleiden in hun internationale ontwikkeling en ze toegang te geven tot financieringsprogramma's van de Europese Unie, zoals Eureka. Een jury van 12 experts in e-business heeft al een lijst van potentiële kandidaten opgesteld. Elk geïnteresseerd bedrijf wordt uitgenodigd om zijn kandidatuur te stellen vóór 31 mei op de website www.e-accelerator.net/excellence.De geselecteerde bedrijven zullen bovendien besproken worden in een publicatie van "e-Excellence in Belgium" die in oktober van dit jaar tijdens een evenement aan het grote publiek zal worden voorgesteld. Die publicatie zal op grote schaal verspreid worden, zowel nationaal als internationaal.

Het project "e-Excellence in Belgium", opgestart door het Federaal Wetenschapsbeleid (minister Verwilghen), wil de Belgische leiders inzake technologie voor e-business en e-content in the picture brengen. Bedoeling is ze te begeleiden in hun internationale ontwikkeling en ze toegang te geven tot financieringsprogramma's van de Europese Unie, zoals Eureka. Een jury van 12 experts in e-business heeft al een lijst van potentiële kandidaten opgesteld. Elk geïnteresseerd bedrijf wordt uitgenodigd om zijn kandidatuur te stellen vóór 31 mei op de website www.e-accelerator.net/excellence.De geselecteerde bedrijven zullen bovendien besproken worden in een publicatie van "e-Excellence in Belgium" die in oktober van dit jaar tijdens een evenement aan het grote publiek zal worden voorgesteld. Die publicatie zal op grote schaal verspreid worden, zowel nationaal als internationaal.