De stroom e-mails die vrijwel elke hedendaagse werknemer elke dag op zijn computer aantreft, begint meer te worden dan een plaag, zo schrijft de Observer. Volgens mediaconsulenten is er sprake van niets meer of minder dan een 'kapot werkinstrument dat het werken belemmert'.

Wie z'n dagelijks brood verdient voor het scherm van een computer, keert na een afwezigheid met loden schoenen terug op de job in het besef dat het opstarten van de pc zal worden gevolgd door tientallen, zoniet honderden mailberichten zodat het een groot deel van die eerste werkdag kan duren voor die allemaal zijn bekeken en beantwoord. En ook tijdens het werk komt voortdurend de melding 'u heeft een nieuw bericht' binnen. Wat betekent dat de gemiddelde werknemer tussen anderhalf en twee uur per dag bezig is met zijn of haar mail. Want wereldwijd vliegen er momenteel dagelijks 196 miljard e-mails rond, een cijfer dat volgens berekeningen tegen 2011 zal zijn toegenomen tot een onthutsende 374 miljard.

Geen wonder dat sommige bedrijven, zoals de globale consultant Deloitte & Touche, al 'e-mailloze dagen' organiseren waarin ze de medewerkers oproepen om in plaats van die berichten te bekijken, te telefoneren of met elkaar te confereren. Dat zijn echter vooral symbolische gebaren, maar intussen wordt er driftig gezocht naar manieren om die wildgroei tegen te gaan. Omdat, om met Nieuwe Media-expert Jason Preston te spreken: 'de e-mail een werktuig is geworden dat het werk ondermijnt. Er is nood aan een innovatie waardoor de echte mails van de junk wordt gescheiden'.

Tom Jackson, die informaticawetenschappen doceert aan de universiteit van Loughborough, is daar druk mee bezig en hij ontwierp al een 'desktop PA' programma, een computerprogramma dat fungeert als een soort elektronische secretaris (m/v), dat weet wat belang heeft en dergelijke prioritaire mails in een 'snelweg' zet. Daarnaast heeft Jackson een programma bedacht dat de werknemers die slecht of oneigenlijk gebruik maken van hun e-mails, opspoort en hun namen online zet. "Dat programma bekijkt alle mails die iemand verstuurt en geeft daarvoor punten. Ook wordt bekeken naar wie een mail gaat en of het bericht goed is geschreven. Op grond van deze en nog andere criteria maken we een onderscheid tussen goede en slechte mailers en zetten we die laatsten onder de schijnwerpers, zodat ze zich anders gaan gedragen", aldus Tom Jackson.

Bron: Belga

De stroom e-mails die vrijwel elke hedendaagse werknemer elke dag op zijn computer aantreft, begint meer te worden dan een plaag, zo schrijft de Observer. Volgens mediaconsulenten is er sprake van niets meer of minder dan een 'kapot werkinstrument dat het werken belemmert'. Wie z'n dagelijks brood verdient voor het scherm van een computer, keert na een afwezigheid met loden schoenen terug op de job in het besef dat het opstarten van de pc zal worden gevolgd door tientallen, zoniet honderden mailberichten zodat het een groot deel van die eerste werkdag kan duren voor die allemaal zijn bekeken en beantwoord. En ook tijdens het werk komt voortdurend de melding 'u heeft een nieuw bericht' binnen. Wat betekent dat de gemiddelde werknemer tussen anderhalf en twee uur per dag bezig is met zijn of haar mail. Want wereldwijd vliegen er momenteel dagelijks 196 miljard e-mails rond, een cijfer dat volgens berekeningen tegen 2011 zal zijn toegenomen tot een onthutsende 374 miljard. Geen wonder dat sommige bedrijven, zoals de globale consultant Deloitte & Touche, al 'e-mailloze dagen' organiseren waarin ze de medewerkers oproepen om in plaats van die berichten te bekijken, te telefoneren of met elkaar te confereren. Dat zijn echter vooral symbolische gebaren, maar intussen wordt er driftig gezocht naar manieren om die wildgroei tegen te gaan. Omdat, om met Nieuwe Media-expert Jason Preston te spreken: 'de e-mail een werktuig is geworden dat het werk ondermijnt. Er is nood aan een innovatie waardoor de echte mails van de junk wordt gescheiden'. Tom Jackson, die informaticawetenschappen doceert aan de universiteit van Loughborough, is daar druk mee bezig en hij ontwierp al een 'desktop PA' programma, een computerprogramma dat fungeert als een soort elektronische secretaris (m/v), dat weet wat belang heeft en dergelijke prioritaire mails in een 'snelweg' zet. Daarnaast heeft Jackson een programma bedacht dat de werknemers die slecht of oneigenlijk gebruik maken van hun e-mails, opspoort en hun namen online zet. "Dat programma bekijkt alle mails die iemand verstuurt en geeft daarvoor punten. Ook wordt bekeken naar wie een mail gaat en of het bericht goed is geschreven. Op grond van deze en nog andere criteria maken we een onderscheid tussen goede en slechte mailers en zetten we die laatsten onder de schijnwerpers, zodat ze zich anders gaan gedragen", aldus Tom Jackson. Bron: Belga