Het eHealth-platform, het elektronische netwerk voor de uitwisseling van gegevens in de gezondheidszorg, is 'te Vlaams'. Dat zegt althans de Franstalige groene partij Ecolo, bij monde van volksvertegenwoordiger Muriel Gerkens, in Le Soir. Ook administrateur-generaal Frank Robben wordt onder vuur genomen.

De kritiek schiet alle kanten uit. Zo zouden vijf van de zes sleutelposten voor Nederlandstaligen zijn en zitten er niet altijd Franstalige artsen in het eHealth-team. Voorts betreurt Gerkens dat Frank Robben het platform al twee jaar, sinds de oprichting 'beheerst'. Bovendien is Robben ook gedelegeerd bestuurder van de vzw Smals, die it'ers levert voor het eHealth-project. En tot slot is er de klacht dat het overlegcomité bij eHealth, dat onder meer de vertrouwelijke behandeling van de gegevens moet verzekeren, na twee jaar nog altijd niet is opgericht.

Frank Robben zelf wil, in afwachting van de officiële mededeling van Jacques de Toeuf, de voorzitter van het beheercomité, zelf even reageren op de kritiek. "Ik weet niet vanwaar dit plots komt", zegt hij. "Bovendien kloppen enkele beweringen gewoon niet. Ik wil wel even antwoorden, maar eigenlijk zou ik graag hebben dat het voortaan over de inhoud gaat. Laten we het sereen houden."

Robben neemt er even de officiële cijfers bij. "In het hele team zitten welgeteld 21 Franstaligen en 19 Nederlandstaligen. In de directie gaat het om 3 Nederlandstaligen, waaronder mezelf, en 5 Franstaligen. Van 'te Vlaams' kan dus niet gesproken worden. Bovendien heeft hier niemand een taalprobleem." Wat de artsen in het team betreft klopt het dat 2 artsen Nederlandstalig zijn. "Het is nu eenmaal aartsmoeilijk om artsen te vinden die iets van ict kennen. De kwaliteit en competentie primeert toch boven taal? Bovendien zijn die artsen perfect twee- of zelfs meertalig."

Wat Smals betreft, zegt Robben dat hij daar als gedelegeerd bestuurder de operationele verantwoordelijkheid aan twee andere mensen heeft doorgegeven. "Ik houd mij enkel nog bezig met strategische aspecten: het afstemmen van de dienstverlening op de noden van de leden en met 'de toekomst', het volgen van de tendenzen op de it-markt." Dat Smals it'ers levert aan eHealth is niet meer dan normaal, zegt hij. "Smals is als vzw wel een privaatrechtelijke instelling, maar functioneel werkt die enkel voor de overheid. De oprichting van die vzw is enkel bedoeld om it'ers snel te kunnen aanwerven, los van de selecties door de overheid. Want voor de it-markt, waar er sowieso een tekort aan mensen is, werkt dat gewone selectiemodel van de overheid gewoon niet. Er is maar één alternatief en dat is outsourcing."

Over de kritiek op het overlegcomité is het antwoord heel simpel: "Dat overlegcomité is samengesteld, maar de bekrachtiging van dat KB is nog altijd niet gebeurd omdat de regering in lopende zaken is. Nu, de facto werken we vandaag al, zeer open en transparant, in overleg met die mensen. Beslissingen worden in consensus genomen."

Robben heeft geen zin te gaan zoeken waarom dergelijk kritiek plots opduikt. Mogelijk is het omdat na 24 maanden normaal gezien een parlementaire evaluatie van eHealth voorzien was. Doordat de regering in lopende zaken is, is dat nog niet gebeurd. "Maar iedereen kan ondertussen de - erg vaak geüpdatete - documentatie op onze site gaan bekijken. Wij zijn heel transparant over waar we staan."

Het eHealth-platform, het elektronische netwerk voor de uitwisseling van gegevens in de gezondheidszorg, is 'te Vlaams'. Dat zegt althans de Franstalige groene partij Ecolo, bij monde van volksvertegenwoordiger Muriel Gerkens, in Le Soir. Ook administrateur-generaal Frank Robben wordt onder vuur genomen. De kritiek schiet alle kanten uit. Zo zouden vijf van de zes sleutelposten voor Nederlandstaligen zijn en zitten er niet altijd Franstalige artsen in het eHealth-team. Voorts betreurt Gerkens dat Frank Robben het platform al twee jaar, sinds de oprichting 'beheerst'. Bovendien is Robben ook gedelegeerd bestuurder van de vzw Smals, die it'ers levert voor het eHealth-project. En tot slot is er de klacht dat het overlegcomité bij eHealth, dat onder meer de vertrouwelijke behandeling van de gegevens moet verzekeren, na twee jaar nog altijd niet is opgericht. Frank Robben zelf wil, in afwachting van de officiële mededeling van Jacques de Toeuf, de voorzitter van het beheercomité, zelf even reageren op de kritiek. "Ik weet niet vanwaar dit plots komt", zegt hij. "Bovendien kloppen enkele beweringen gewoon niet. Ik wil wel even antwoorden, maar eigenlijk zou ik graag hebben dat het voortaan over de inhoud gaat. Laten we het sereen houden." Robben neemt er even de officiële cijfers bij. "In het hele team zitten welgeteld 21 Franstaligen en 19 Nederlandstaligen. In de directie gaat het om 3 Nederlandstaligen, waaronder mezelf, en 5 Franstaligen. Van 'te Vlaams' kan dus niet gesproken worden. Bovendien heeft hier niemand een taalprobleem." Wat de artsen in het team betreft klopt het dat 2 artsen Nederlandstalig zijn. "Het is nu eenmaal aartsmoeilijk om artsen te vinden die iets van ict kennen. De kwaliteit en competentie primeert toch boven taal? Bovendien zijn die artsen perfect twee- of zelfs meertalig." Wat Smals betreft, zegt Robben dat hij daar als gedelegeerd bestuurder de operationele verantwoordelijkheid aan twee andere mensen heeft doorgegeven. "Ik houd mij enkel nog bezig met strategische aspecten: het afstemmen van de dienstverlening op de noden van de leden en met 'de toekomst', het volgen van de tendenzen op de it-markt." Dat Smals it'ers levert aan eHealth is niet meer dan normaal, zegt hij. "Smals is als vzw wel een privaatrechtelijke instelling, maar functioneel werkt die enkel voor de overheid. De oprichting van die vzw is enkel bedoeld om it'ers snel te kunnen aanwerven, los van de selecties door de overheid. Want voor de it-markt, waar er sowieso een tekort aan mensen is, werkt dat gewone selectiemodel van de overheid gewoon niet. Er is maar één alternatief en dat is outsourcing." Over de kritiek op het overlegcomité is het antwoord heel simpel: "Dat overlegcomité is samengesteld, maar de bekrachtiging van dat KB is nog altijd niet gebeurd omdat de regering in lopende zaken is. Nu, de facto werken we vandaag al, zeer open en transparant, in overleg met die mensen. Beslissingen worden in consensus genomen." Robben heeft geen zin te gaan zoeken waarom dergelijk kritiek plots opduikt. Mogelijk is het omdat na 24 maanden normaal gezien een parlementaire evaluatie van eHealth voorzien was. Doordat de regering in lopende zaken is, is dat nog niet gebeurd. "Maar iedereen kan ondertussen de - erg vaak geüpdatete - documentatie op onze site gaan bekijken. Wij zijn heel transparant over waar we staan."