De media berichten vandaag uitgebreid over de e[Cops-site] die de ministers Dewael (verantwoordelijk voor binnenlandse zaken en dus ook de Federal Computer Crime Unit) en Verwilghen (economie) dinsdag onthulden. Wie op het internet in aanraking komt met strafbare feiten of misdrijven, kan dat desgewenst anoniem melden op de nieuwe site. Het gaat daarbij niet alleen om spam of pogingen tot hacking, met of zonder defacement ([in opmars de laatste dagen]) maar ook om illegale content zoals kinderpornografie, racistische uitspraken etc.Er bestonden al diverse initiatieven, onder meer van de federale overheidsdienst Financiën of van de Politie maar eCops heeft de verdienste overkoepelend te zijn: "Je hoeft je niet te bekommeren over 'Wie is er nu juist bevoegd?'", eCops zorgt ervoor dat "jouw melding door de bevoegde dienst wordt onderzocht," meldt de site.Wij hadden bij het voorbereiden van ons 'Open Source' dossier (zie Data News nr.4 van vrijdag) al toelichtingen gekregen bij het project. eCops (electronic complaints processing system) steunt immers op een opensourc-infrastructuur. Om de doorstroming van de meldingen die van de Federal Computer Crime Unit met zijn Microsoft-gestoelde back-office komen, te optimaliseren, heeft het ministerie van Economie dat meer Java-gericht is, een beroep gedaan op Dolmen. De dienstenleverancier moet de twee afdelingen koppelen met behulp van een opensource 'entreprise service bus' van Mule. Ook voor de enterprise service bus van de federale overheidsdienst Fedict zijn afspraken gemaakt met Dolmen maar [dat project ]steunt op 'closed source'-technologie

De media berichten vandaag uitgebreid over de e[Cops-site] die de ministers Dewael (verantwoordelijk voor binnenlandse zaken en dus ook de Federal Computer Crime Unit) en Verwilghen (economie) dinsdag onthulden. Wie op het internet in aanraking komt met strafbare feiten of misdrijven, kan dat desgewenst anoniem melden op de nieuwe site. Het gaat daarbij niet alleen om spam of pogingen tot hacking, met of zonder defacement ([in opmars de laatste dagen]) maar ook om illegale content zoals kinderpornografie, racistische uitspraken etc.Er bestonden al diverse initiatieven, onder meer van de federale overheidsdienst Financiën of van de Politie maar eCops heeft de verdienste overkoepelend te zijn: "Je hoeft je niet te bekommeren over 'Wie is er nu juist bevoegd?'", eCops zorgt ervoor dat "jouw melding door de bevoegde dienst wordt onderzocht," meldt de site.Wij hadden bij het voorbereiden van ons 'Open Source' dossier (zie Data News nr.4 van vrijdag) al toelichtingen gekregen bij het project. eCops (electronic complaints processing system) steunt immers op een opensourc-infrastructuur. Om de doorstroming van de meldingen die van de Federal Computer Crime Unit met zijn Microsoft-gestoelde back-office komen, te optimaliseren, heeft het ministerie van Economie dat meer Java-gericht is, een beroep gedaan op Dolmen. De dienstenleverancier moet de twee afdelingen koppelen met behulp van een opensource 'entreprise service bus' van Mule. Ook voor de enterprise service bus van de federale overheidsdienst Fedict zijn afspraken gemaakt met Dolmen maar [dat project ]steunt op 'closed source'-technologie