Met deze Innovatie Gids willen we u een stand van zaken bieden over innovatie. We benaderen het begrip van alle kanten en aarzelen niet te waarschuwen wanneer de vernieuwing te ver dreigt te gaan. Innovatie mag geen doel op zich zijn, ze moet altijd ten dienste staan van de bedrijfsdoelstellingen.Hoewel een aantal bedrijven zich in deze Innovatie Gids uitspreken als grote voorstanders van innovatie, blijkt de algemene praktijk in ons land een stuk minder rooskleurig. Onlangs nog toonde onderzoek aan dat de researchinspanningen in België te weinig banen opleveren. R&D blijkt er hier vooral op gericht te zijn de efficiëntie te verhogen, terwijl er veel minder onderzoek verricht wordt dat leidt tot vernieuwende producten en diensten. Nochtans zijn het net dat soort vernieuwingen die tot extra werkgelegenheid leiden. De conclusie lijkt te zijn dat België voeling dreigt te verliezen met de koplopers in de rest van de Europese Unie wanneer het op onderzoek en ontwikkeling aankomt.Uit recente cijfers blijkt dat de Belgische overheden hun financiële inspanningen inzake R&D fors verhoogden, terwijl de bedrijfswereld minder geld besteedde aan onderzoek. Men kan terecht de vraag stellen of alle overheidsgeld wel goed besteed wordt. Zoals u verder in dit blad kan lezen, zijn er tientallen overheidsinstanties bezig met deze materie. Het is ronduit ontluisterend vast te stellen hoezeer het innovatiebeleid bij onze overheden versnipperd is. Elk met hun eigen budgetten, hun eigen programma's, maar vooral hun eigen bureaucratie. José Delameilleure

Met deze Innovatie Gids willen we u een stand van zaken bieden over innovatie. We benaderen het begrip van alle kanten en aarzelen niet te waarschuwen wanneer de vernieuwing te ver dreigt te gaan. Innovatie mag geen doel op zich zijn, ze moet altijd ten dienste staan van de bedrijfsdoelstellingen.Hoewel een aantal bedrijven zich in deze Innovatie Gids uitspreken als grote voorstanders van innovatie, blijkt de algemene praktijk in ons land een stuk minder rooskleurig. Onlangs nog toonde onderzoek aan dat de researchinspanningen in België te weinig banen opleveren. R&D blijkt er hier vooral op gericht te zijn de efficiëntie te verhogen, terwijl er veel minder onderzoek verricht wordt dat leidt tot vernieuwende producten en diensten. Nochtans zijn het net dat soort vernieuwingen die tot extra werkgelegenheid leiden. De conclusie lijkt te zijn dat België voeling dreigt te verliezen met de koplopers in de rest van de Europese Unie wanneer het op onderzoek en ontwikkeling aankomt.Uit recente cijfers blijkt dat de Belgische overheden hun financiële inspanningen inzake R&D fors verhoogden, terwijl de bedrijfswereld minder geld besteedde aan onderzoek. Men kan terecht de vraag stellen of alle overheidsgeld wel goed besteed wordt. Zoals u verder in dit blad kan lezen, zijn er tientallen overheidsinstanties bezig met deze materie. Het is ronduit ontluisterend vast te stellen hoezeer het innovatiebeleid bij onze overheden versnipperd is. Elk met hun eigen budgetten, hun eigen programma's, maar vooral hun eigen bureaucratie. José Delameilleure